การจัดการอุปกรณ์

1.

เลือก “เพิ่มเติม” และไปที่เมนู “การจัดการอุปกรณ์”

2.

หน้าจัดการอุปกรณ์ เลือกอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว และกด “ลบอุปกรณ์”

3.

ตรวจสอบชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการลบอีกครั้ง และกด “ยืนยัน”

4.

ลบอุปกรณ์สำเร็จ อุปกรณ์ที่ถูกลบออกจะไม่สามารถเข้าใช้งานแอปได้อีก

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ