โอนเงินสกุลต่างประเทศ ระหว่างบัญชีตนเอง

1.

เลือก “บัญชี”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “เพิ่มบัญชี”

4.

เลือกประเภทบัญชี “บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ”

5.

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ, เลขที่สมุดบัญชี และยอดเงินคงเหลือล่าสุดในสมุดบัญชี จากนั้นเลือก “ต่อไป”

6.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

7.

เมื่อทำรายการสำเร็จ ระบบจะเเสดงบัญชีที่เพิ่มเรียบร้อยแล้ว ในหน้า “บัญชี”

1.

เลือก “โอนเงิน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”

4.

ระบุบัญชีโอนเงินออก, บัญชีรับเงินปลายทาง และจำนวนเงินที่ต้องการโอน จากนั้นกด “ต่อไป”

5.

ตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงินให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

6.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน

1.

เลือก “โอนเงิน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”

4.

ระบุบัญชีโอนเงินออก, บัญชีรับเงินปลายทาง และจำนวนเงินที่ต้องการโอน จากนั้นกด “ต่อไป”

5.

ตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงินให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

6.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน

ทำรายการโอนเงินสกุลต่างประเทศผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 หรือฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศ โทร. (66) 0 2626 4161, 4165 ในวันและเวลาทำการธนาคาร (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น.)

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ