โอนเงินต่างประเทศผ่านโมบายแบงก์กิ้ง

1.

เลือกเมนู “ธุรกรรม”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “โอนเงินไปต่างประเทศ”

4.

เลือก “โอนเงินผ่าน SWIFT”

5.

อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และกด “ยอมรับ”

6.

เลือกประเทศปลายทางที่ต้องการโอน

7.

ระบุข้อมูลการโอน ได้แก่ บัญชีต้นทาง ประเทศปลายทางที่ต้องการโอน สกุลเงินปลายทาง จำนวนเงินที่ต้องการโอน และวิธีการชำระค่าธรรมเนียม จากนั้นเลือก “ต่อไป”

8.

ตรวจสอบข้อมูลผู้โอนเงิน และเลือก “ต่อไป”

หมายเหตุ: กรณีไม่เคยใช้บริการผ่านโมบายแบงก์กิ้ง หรือบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ต้องระบุรายละเอียดที่อยู่ให้ครบถ้วนและบันทึกก่อน

9.

เลือกผู้รับเงินที่ต้องการ

หมายเหตุ: กรณีไม่พบผู้รับเงินที่ต้องการ เลือก “เพิ่มผู้รับเงิน”

10.

ตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงิน และเลือกวัตถุประสงค์การโอน จากนั้นกด “ต่อไป”

11.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

12.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ