จ่ายเงิน

1.

เลือก จ่ายเงิน ที่เมนูลัด หรือเลือกเมนู “ธุรกรรม”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

หน้าธุรกรรม เลือกเมนู “จ่ายเงิน”

4.

เลือก “จ่ายบิลธนาคารกรุงเทพ”

5.

เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการจ่ายเงิน

6.

ดูยอดเงินที่ต้องชำระ ยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ และภาระหนี้บัตร จากนั้นระบุจำนวนเงิน และบันทึก (ถ้ามี) และกด “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องและกด “ยืนยัน”

8.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

1.

เลือก จ่ายเงิน ที่เมนูลัด หรือเลือกเมนู “ธุรกรรม”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

หน้าธุรกรรม เลือกเมนู “จ่ายเงิน”

4.

หน้าจ่ายเงิน “เลือกผู้ให้บริการ”

5.

เลือกผู้ให้บริการยอดนิยม หรือเลือกได้จากหมวดหมู่ยอดนิยม หรือหมวดหมู่อื่นๆ หรือค้นหาด้วยชื่อผู้ให้บริการ / รหัสบริษัท / รหัสผู้ให้บริการ

6.

ระบุเลขที่อ้างอิง จำนวนเงิน และบันทึก (ถ้ามี) และกด “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องและกด “ยืนยัน”

8.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

1.

เลือกสแกนที่เมนูลัด หรือเลือกเมนู “ธุรกรรม”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

หน้าธุรกรรม เลือกเมนู “สแกน”

4.

วางคิวอาร์โค้ด ในตำแหน่งสแกน เพื่อจ่ายเงิน

5.

ตรวจสอบข้อมูล เช่น เลขที่อ้างอิง จำนวนเงิน และระบุบันทึก (ถ้ามี) และกด “ต่อไป”

6.

ตรวจสอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องและกด "ยืนยัน”

7.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และสามารถแชร์สลิปได้ทันที

คลิป VDO


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน