จ่ายเงิน

1.

เลือก จ่ายบิล ที่เมนูลัด หรือเลือกเมนู “ธุรกรรม”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

หน้าธุรกรรม เลือกเมนู “จ่ายบิล”

4.

เลือก “จ่ายบิลธนาคารกรุงเทพ”

5.

เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการจ่ายเงิน

6.

ดูยอดเงินที่ต้องชำระ ยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ และภาระหนี้บัตร จากนั้นระบุจำนวนเงิน และบันทึก (ถ้ามี) และกด “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องและกด “ยืนยัน”

8.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

1.

เลือก จ่ายบิล ที่เมนูลัด หรือเลือกเมนู “ธุรกรรม”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

หน้าธุรกรรม เลือกเมนู “จ่ายบิล”

4.

หน้าจ่ายเงิน “เลือกผู้ให้บริการ”

5.

เลือกผู้ให้บริการยอดนิยม หรือเลือกได้จากหมวดหมู่ยอดนิยม หรือหมวดหมู่อื่นๆ หรือค้นหาด้วยชื่อผู้ให้บริการ / รหัสบริษัท / รหัสผู้ให้บริการ

6.

ระบุเลขที่อ้างอิง จำนวนเงิน และบันทึก (ถ้ามี) และกด “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องและกด “ยืนยัน”

8.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

1.

เลือก “จ่ายบิล” ที่เมนูลัด หรือเลือกเมนู “ธุรกรรม”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

หน้าธุรกรรม เลือกเมนู “จ่ายบิล”

4.

เลือก “สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ”

5.

เลือกผู้ให้บริการจากการสแกนใบแจ้งหนี้ เลือกจากผู้ให้บริการยอดนิยม หรือค้นหาด้วยชื่อผู้ให้บริการ / รหัสบริษัท

6.

อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และกด “ยอมรับ”

7.

เลือกบัญชีเงินฝากสำหรับหักบัญชีอัตโนมัติ


8.

กรอกรายละเอียดการสมัคร ระบุเลขที่อ้างอิง (ถ้ามี) และกด “ต่อไป”

9.

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร และกด “ยืนยัน”

10.

สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติสำเร็จ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการทำรายการทันที

1.

เลือกสแกนที่เมนูลัด หรือเลือกเมนู “ธุรกรรม”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

หน้าธุรกรรม เลือก “สแกน”

4.

วางคิวอาร์ โค้ด ในตำแหน่งสแกน เพื่อจ่ายเงิน

5.

ตรวจสอบข้อมูล เช่น เลขที่อ้างอิง จำนวนเงิน และระบุบันทึก (ถ้ามี) และกด “ต่อไป”

6.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องและกด "ยืนยัน”

7.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

ซื้อแพ็กเกจเสริมมือถือ

1.

เลือก จ่ายบิล ที่เมนูลัด หรือเลือกเมนู “ธุรกรรม”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

หน้าธุรกรรม เลือก “บริการพิเศษ”

4.

เลือก “แพ็กเกจเสริมมือถือ”

5.

เลือกผู้ให้บริการ โดยระบบจะพาไปยังแอปพลิเคชัน / เว็บไซต์ของผู้ให้บริการเพื่อเลือกแพ็กเกจ

6.

ตรวจสอบข้อมูล จำนวนเงินของแพ็กเกจ และระบุบันทึก (ถ้ามี) และกด “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

8.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

1.

เลือก จ่ายบิล ที่เมนูลัด หรือเลือกเมนู “ธุรกรรม”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

หน้าธุรกรรม เลือก “บริการพิเศษ”

4.

เลือก “แพ็กเกจเสริมมือถือ”

5.

เลือกผู้ให้บริการ โดยระบบจะพาไปยังแอปพลิเคชัน / เว็บไซต์ของผู้ให้บริการเพื่อเลือกแพ็กเกจ

6.

ตรวจสอบข้อมูล จำนวนเงินของแพ็กเกจ และระบุบันทึก (ถ้ามี) และกด “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

8.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

1.

เลือก จ่ายบิล ที่เมนูลัด หรือเลือกเมนู “ธุรกรรม”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

หน้าธุรกรรม เลือก “บริการพิเศษ”

4.

เลือก “แพ็กเกจเสริมมือถือ”

5.

เลือกผู้ให้บริการ โดยระบบจะพาไปยังแอปพลิเคชัน / เว็บไซต์ของผู้ให้บริการเพื่อเลือกแพ็กเกจ

6.

ตรวจสอบข้อมูล จำนวนเงินของแพ็กเกจ และระบุบันทึก (ถ้ามี) และกด “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

8.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

คลิป VDO


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ