ปรับแต่งการตั้งค่า

1.

เลือกเมนู “เพิ่มเติม” เลือก “ปรับแต่งการตั้งค่า”

2.

คุณสามารถปรับแต่งตั้งค่าการใช้งานแอป เช่น

 

  • เข้าใช้งานด้วยการสแกนลายนิ้วมือ หรือใบหน้า
  • บันทึกสลิปรายการลงโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน