โอนเงินต่างประเทศผ่านพร้อมเพย์อินเตอร์เนชั่นเเนล

1.

เลือกเมนู “ธุรกรรม”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “โอนเงินไปต่างประเทศ”

4.

เลือก “พร้อมเพย์อินเตอร์เนชันแนล”

5.

อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และกด “ยอมรับ”

6.

ระบุข้อมูลการโอน ได้แก่ เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับ PayNow (สิงคโปร์) และจำนวนเงินที่ต้องการโอน (ระบุได้ทั้งสกุลเงินบาท และสิงคโปร์ดอลลาร์) จากนั้นเลือก “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

8.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน

หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นรายการต่างประเทศ อาจใช้เวลาในการรอผลการทำรายการ 1-3 นาที สถานะรายการจึงจะแสดงเป็น Submitted โดยเมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับ Push notification แจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบรายการ หรือสามารถตรวจสอบการทำรายการได้ที่เมนู “ประวัติการทำรายการ”

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ