สมัครพร้อมเพย์

1.

เลือกเมนู “เพิ่มเติม” เลือก “พร้อมเพย์”

2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “ลงทะเบียน”


4.

อ่านเงื่อนไขการใช้บริการและกดยอมรับ

5.

เลือกประเภทการลงทะเบียน

  • เลือก และระบุเลขประจำตัวประชาชน หรือ
  • เลือก และระบุเบอร์มือถือ

 

และกด “ต่อไป”

6.

เลือกบัญชีที่ใช้รับเงิน และกด “ต่อไป”


7.

เลือก “เปิดใช้บริการ” เตือนเพื่อจ่าย เพื่อส่ง-รับ ข้อความแจ้งเตือน ผ่านพร้อมเพย์ ช่วยโอนเงินได้สะดวก และง่ายขึ้น


8.

ยืนยันเบอร์มือถือ ระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) หากเลือกลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ

9.

ตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนให้ถูกต้องและกด “ยืนยัน”

10.

ลงทะเบียนสำเร็จ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ