ควิกเพย์

1.

เลือก “เพิ่มเติม” และไปที่เมนู “จัดการวงเงินควิกเพย์”

2.

หน้าจัดการควิกเพย์ เลือกเปิดการใช้งาน สำหรับการสแกนเพื่อจ่ายในวงเงินควิกเพย์ที่กำหนดไว้ โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน และกด “ตั้งค่า” เพื่อกำหนดวงเงินควิกเพย์

3.

หน้าตั้งค่าวงเงินควิกเพย์ คุณสามารถกำหนดวงเงินสูงสุดได้วันละ 5,000 บาท กด “ยืนยัน” ตั้งค่าวงเงินควิกเพย์สำเร็จ

4.

หน้าจัดการควิกเพย์ คุณสามารถเปลี่ยนวงเงินควิกเพย์ได้สูงสุด 5,000 บาท/วัน เพื่อลดขั้นตอนในการทำธุรกรรม โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน เมื่อรายการนั้นมีจำนวนเงินน้อยกว่าวงเงินต่อวันที่กำหนดไว้

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ