เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือใหม่

เริ่มต้นใช้งานแอปโมบายแบงก์กิ้ง ในโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ได้ง่ายๆ เลือกวิธีการเข้าใช้งาน ทำได้ 3 แบบ ดังนี้

1.

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์เครื่องใหม่ เลือก “เริ่มต้นใช้งาน”

2.

เลือก “เคย” หากเป็นผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

3.

เลือกวิธีการเข้าใช้งานด้วย “บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท”

4.

ระบุเลขบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท และรหัสเอทีเอ็ม จากนั้นกดยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ

5.

ระบุเลขประจำตัวประชาชน และอีเมล (ถ้ามี) หากคุณเคยยืนยันอีเมลไว้แล้ว ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติและจะไม่สามารถแก้ไขได้

6.

ยืนยันเบอร์มือถือ และระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านข้อความ (SMS) จากธนาคาร

7.

ถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า โดยทำตามคำอธิบายบนหน้าจอ

8.

กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก และยืนยันรหัสผ่าน

9.

ดำเนินการเรียบร้อย เข้าใช้งานใหม่ได้สำเร็จ
หมายเหตุ: การเปิดใช้งานผ่านแอป ด้วยบัตรเดบิต หรือบัญชีเงินฝาก ผู้ใช้ต้องเป็นคนไทย และเคยมีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขามาก่อน

1.

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์เครื่องใหม่ เลือก “เริ่มต้นใช้งาน”

2.

เลือก “เคย” หากเป็นผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

3.

เลือกวิธีการเข้าใช้งานด้วย “บัญชีเงินฝาก”

4.

ระบุเลขที่บัญชี และเลขประจำตัวประชาชน กด “ต่อไป” จากนั้นระบุอีเมล (ถ้ามี) หากคุณเคยยืนยันอีเมลไว้แล้ว ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติและจะไม่สามารถแก้ไขได้

5.

ยืนยันเบอร์มือถือ และระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านข้อความ (SMS) จากธนาคาร

6.

ถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า โดยทำตามคำอธิบายบนหน้าจอ

7.

ใส่รหัสผ่านเดิม

8.

ดำเนินการเรียบร้อย เข้าใช้งานใหม่ได้สำเร็จ
หมายเหตุ: การเปิดใช้งานผ่านแอป ด้วยบัตรเดบิต หรือบัญชีเงินฝาก ผู้ใช้ต้องเป็นคนไทย และเคยมีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขามาก่อน

1.

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์เครื่องใหม่ เลือก “เริ่มต้นใช้งาน”

2.

เลือก “เคย” หากเป็นผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

3.

เลือกเข้าใช้งานด้วยรหัสประจำตัว โดย

 

  • ใช้ User ID และ Password ของบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (ถ้ามี)
  • ขอ User ID และ PIN ใหม่ที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม หรือที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

4.

  • ระบุรหัสประจำตัว (User ID) ของบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง หรือที่ได้รับทาง SMS (กรณีขอใหม่ที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม หรือสาขา) และ
  • รหัสลับส่วนตัว (Password) ของบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง หรือ รหัสลับแรกเข้า 4 หลัก (PIN) ที่กำหนดขึ้นเองที่เครื่องเอทีเอ็ม หรือสาขา (กรณีขอใหม่)

 

จากนั้น กดยอมรับเงื่อนไขบริการ

5.

ระบุเลขประจำตัวประชาชน และอีเมล (ถ้ามี) หากคุณเคยยืนยันอีเมลไว้แล้ว ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติและจะไม่สามารถแก้ไขได้

6.

ยืนยันเบอร์มือถือ และระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านข้อความ (SMS) จากธนาคาร

7.

กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก และยืนยันรหัสผ่าน

8.

ดำเนินการเรียบร้อย เข้าใช้งานใหม่ได้สำเร็จ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ