ถอนเงินผ่านตัวแทนธนาคาร

ขั้นตอนการสร้างรายการถอนเงิน บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

1.

เลือกเมนู “ธุรกรรม”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

หน้าธุรกรรม เลือก “ถอนเงิน”

4.

เลือก “ตัวแทนธนาคาร”

5.

เลือก “Counter Service (7-Eleven)”

6.

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ และจำนวนเงินที่ต้องการถอน


7.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ต่อไป”

8.

ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของรายการที่สร้างสำเร็จ โดยจะมีอายุ 60 นาที จากนั้นกด “สร้างคิวอาร์ โค้ด / บาร์โค้ด”


9.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

10.

ระบบจะแสดงหน้าจอคิวอาร์ โค้ด / บาร์โค้ด เพื่อให้ตัวแทนธนาคารทำการสแกน จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนของตัวแทน ที่ 7-Eleven

11.

เมื่อทำรายการเสร็จสิ้น สามารถตรวจสอบการทำรายการได้ที่เมนู “ประวัติการทำรายการ”

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ