โอนเงิน

1.

เลือก โอนเงิน ที่เมนูลัด หรือเลือกเมนู “ธุรกรรม”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

หน้าธุรกรรม เลือกเมนู “โอนเงิน”

4.

เลือกประเภทการโอนที่ต้องการ

5.

ระบุข้อมูลตามประเภทการโอน

 

  • เลือกบัญชีธนาคารกรุงเทพที่ใช้รับเงิน สำหรับโอน “บัญชีของฉัน”
  • เลือกธนาคาร และระบุเลขที่บัญชี สำหรับโอน “บัญชีผู้อื่น”
  • ระบุเบอร์มือถือ เลขประจำตัวประชาชน / ผู้เสียภาษี สำหรับโอน “พร้อมเพย์”
  • ระบุเบอร์มือถือ สำหรับโอน “เบอร์มือถือ
    เอ็มแบงก์กิ้ง”

 

และระบุจำนวนเงิน บันทึก (ถ้ามี) และกด “ต่อไป”

6.

ตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงินให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

7.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และเพิ่มรายการโปรด ส่ง SMS หรือแชร์สลิปได้ทันที

คลิป VDO


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ