โอนเงิน

1.

เลือก โอนเงิน ที่เมนูลัด หรือเลือกเมนู “ธุรกรรม”แล้วเลือก “โอนเงิน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือกประเภทการโอนที่ต้องการ และระบุข้อมูลตามประเภทการโอน

 

  • เลือกบัญชีธนาคารกรุงเทพที่ใช้รับเงิน สำหรับโอน “บัญชีของฉัน”
  • เลือกธนาคาร และระบุเลขที่บัญชี สำหรับโอน “บัญชีผู้อื่น”

4.

เลือกบัญชีต้นทางที่ต้องการทำรายการ ระบุเลขที่บัญชี จำนวนเงิน และเลือก “ตั้งรายการล่วงหน้า”

 

5.

เลือกรูปแบบการทำรายการล่วงหน้า โดยสามารถเลือก
  • ตั้งครั้งเดียว
  • รายสัปดาห์ หรือ
  • รายเดือน

6.

ตั้งชื่อและวันเวลาที่ต้องการทำรายการ และกด “บันทึก”

 

7.

ตรวจสอบรายการ และกด “ต่อไป”

 

8.

ระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับทาง SMS ที่ส่งไปที่เบอร์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้กับโมบายแบงก์กิ้ง

 

9.

ตรวจสอบรายการ และกด “ยืนยัน”

 

10.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบนแอป และอีเมล

 

1.

เลือกเมนู "ธุรกรรม"

 

2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID/ Face ID/ Fingerprint

 

3.

หน้าธุรกรรม เลือกเมนู "รายการล่วงหน้า"

 

4.

หน้าโอนเงิน เลือกเมนู “รายการล่วงหน้า”

 

5.

ระบบจะแสดงรายการตั้งโอนล่วงหน้าทั้งหมด

 

6.

กด “แสดงรายละเอียด” เพื่อดูรายละเอียดรายการที่ตั้งไว้

 

7.

กดไอคอนรูปถังขยะ เพื่อยกเลิกรายการที่ตั้งไว้

 

8.

กด “ยืนยัน” เพื่อทำการยกเลิก

 

9.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบนแอป และอีเมล

 

1.

เลือก โอนเงิน ที่เมนูลัด หรือเลือกเมนู “ธุรกรรม”แล้วเลือก “โอนเงิน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือกประเภทการโอนที่ต้องการ และระบุข้อมูลตามประเภทการโอน

 

  • เลือกบัญชีธนาคารกรุงเทพที่ใช้รับเงิน สำหรับโอน “บัญชีของฉัน”
  • เลือกธนาคาร และระบุเลขที่บัญชี สำหรับโอน “บัญชีผู้อื่น”

4.

ระบุข้อมูลตามประเภทการโอน จากนั้นใส่เลขที่บัญชี และระบุจำนวนเงินที่ต้องการ และเลือก “ส่งการ์ด” เขียนข้อความเพื่ออวยพร

5.

เลือก “การ์ด” ที่ต้องการและกด “ยืนยัน”  ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนโอน และกด “ยืนยัน”

6.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และเลือกแชร์การ์ด ระบบจะส่งลิงก์การ์ดให้ผู้รับผ่านช่องทางที่เลือก

คลิป VDO


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ