ซื้อประกันการเดินทาง

1.

เลือก “ธุรกรรม” และไปที่เมนู “ประกัน”

2.

เลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัย และกดยอมรับเงื่อนไข

3.

ระบุประเทศปลายทาง และวันเวลาที่เดินทางไป-กลับ

4.

เลือกแผนประกันภัยที่ต้องการ

5.

ระบุข้อมูลผู้เอาประกันภัย

6.

ระบุเบอร์มือถือ และอีเมล

7.

เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม (หรือกดข้าม)

8.

ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งยืนยันแถลงยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง เพื่อดำเนินการชำระเบี้ย

9.

ระบุบัญชีสำหรับชำระเบี้ยประกันภัยเดินทาง

10.

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และยืนยันชำระเงิน

11.

ทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับ SMS แจ้งผลอนุมัติการรับประกัน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ