เวสเทิร์น ยูเนี่ยน

1.

เลือกเมนู “ธุรกรรม”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

หน้าธุรกรรม เลือกเมนู “เวสเทิร์น ยูเนี่ยน” จากนั้นเลือก “สมัครใช้บริการ”


4.

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”

5.

เตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับการสมัครใช้บริการ และเลือก “เริ่มต้นการสมัคร”

6.

ถ่ายภาพด้านหน้า หรือหน้าที่มีข้อมูลและรูปถ่ายของเอกสารแสดงตน โดยทำตามคำแนะนำ และเลือก “ตกลง”


7.

ตรวจสอบภาพถ่ายและกด “ต่อไป”

8.

ระบุข้อมูลเอกสารแสดงตน, ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลติดต่อ จากนั้นเลือก “ต่อไป” 


9.

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด และกด “ส่งข้อมูล”

10.

ส่งข้อมูลเพื่อสมัครบริการสำเร็จ โดยธนาคารจะเเจ้งผลอนุมัติให้ทราบผ่านทาง SMS ภายใน 3 วันทำการ

11.

เลือก “เปิดใช้บริการ”


12.

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ” เมื่อเปิดใช้บริการสำเร็จ คุณสามารถทำรายการรับเงินได้ทันที

1.

เลือกเมนู “ธุรกรรม”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

หน้าธุรกรรม เลือกเมนู “เวสเทิร์น ยูเนี่ยน”

4.

หน้าบัวหลวง เวสเทิร์น ยูเนี่ยน เลือก “รับเงิน”

5.

เลือกบัญชีที่ต้องการรับเงิน ระบุหมายเลขกำกับการโอนเงิน จำนวนเงิน วัตถุประสงค์ และบันทึก (ถ้ามี) จากนั้นเลือก “ต่อไป”  


6.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

7.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน