การแจ้งเตือน (mAlert)

1.

เลือกเมนู “เพิ่มเติม” จากนั้นเลือก “การเเจ้งเตือน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

เปิดการเเจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน และเลือก “แจ้งเตือนการชำระเงิน”

4.

เปิดการเเจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน และเลือก “บันทึก”

1.

เลือกเมนู “เพิ่มเติม” จากนั้นเลือก “การเเจ้งเตือน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

เปิดการเเจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน และเลือก “แจ้งเตือนความปลอดภัย”

4.

เปิดการเเจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน และอีเมล จากนั้นเลือก “บันทึก”

1.

เลือกเมนู “เพิ่มเติม” จากนั้นเลือก “การเเจ้งเตือน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

เลือก “แจ้งเตือนด้านบัญชี” และเลือก “ดูบัญชีที่สมัครใช้บริการได้”

4.

เลือก “สมัคร” จากรายการบัญชีที่สมัครใช้บริการได้

5.

เลือกแพ็กเกจที่ต้องการ และเลือก “ต่อไป”


6.

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”

7.

ตรวจสอบความถูกต้องและกด “ยืนยัน” จากนั้นระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP)


8.

เมื่อทำรายการสำเร็จ เลือก “จัดการการแจ้งเตือน”

9.

คุณสามารถตั้งค่ารายละเอียดการแจ้งเตือน / เปลี่ยนแพ็กเกจ / ยกเลิกบริการแจ้งเตือนได้

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน