สมัครบริการ เบอร์มือถือเอ็มแบงก์กิ้ง

1.

เลือกเมนู “เพิ่มเติม” เลือก “เบอร์มือถือเอ็มแบงก์กิ้ง”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “ลงทะเบียน”

4.

เลือกบัญชีที่ใช้รับเงิน และกด “ต่อไป”

5.

ยืนยันเบอร์มือถือ ระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP)

6.

ลงทะเบียนสำเร็จ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ