บริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

  

 

สมัครใช้บริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และรับเงินโอนจากต่างประเทศได้ทันที

 

สะดวกสบาย สมัครได้ทันทีผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

 

รวดเร็วและง่าย รับเงินเข้าบัญชีได้ภายในไม่กี่นาทีผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ
 1. เลือกเมนู ‘โอนเงิน’ และเลือก ‘เวสเทิร์น ยูเนี่ยน’
 2. เลือก ‘สมัครใช้บริการ’
 3. ระบุข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นเลือก ‘ต่อไป’
 4. ระบุข้อมูลเอกสารแสดงตน จากนั้นเลือก ‘ต่อไป’
 5. ระบุข้อมูลติดต่อ จากนั้นเลือก ‘ต่อไป’
 6. ถ่ายภาพเอกสารแสดงตน จากนั้นเลือก ‘ต่อไป’
 7. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นเลือก ‘ต้องการ’
 8. ส่งข้อมูลการลงทะเบียนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน สำเร็จ*

 

* ธนาคารจะแจ้งผลการสมัครใช้บริการให้คุณทราบ ผ่านทาง SMS ภายใน 3 วันทำการ

ขั้นตอนการรับเงิน
 1. เลือกเมนู ‘โอนเงิน’ เลือก ‘เวสเทิร์น ยูเนี่ยน’ และเลือก ‘รับเงิน’
 2. ระบุรายละเอียดต่างๆ เพื่อใช้รับเงิน จากนั้นเลือก ‘ต่อไป’*
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นเลือก ‘ต้องการ’*
 4. แสดงข้อมูลการรับเงินสำเร็จ

 

*โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการต่อ หากคุณต้องการกลับไปเปลี่ยนแปลงข้อมูล คุณจะต้องรอ 6 นาที เพื่อทำรายการนี้อีกครั้ง

ขั้นตอนการเปิดใช้บริการ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน (กรณีเคยสมัครใช้บริการ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน กริ๊ง)
 1. เลือกเมนู ‘โอนเงิน’ และเลือก ‘เวสเทิร์น ยูเนี่ยน’
 2. เลือก ‘เปิดใช้บริการ’
 3. ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
 4. เปิดใช้บริการสำเร็จ และท่านสามารถรับเงินได้ทันที