บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)

บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert) คือ บริการที่ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบพร้อมเพย์ไปยังผู้จ่ายเงิน เพื่อให้ผู้จ่ายเงินทำรายการจ่ายเงินให้แก่คุณได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

และเมื่อคุณเปิดใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert) แล้ว คุณยังสามารถรับรายการเรียกเก็บผ่านข้อความแจ้งเตือนจากผู้อื่นได้ด้วย ทั้งจากบุคคลและบริษัทผู้รับชำระเงิน

ขั้นตอนการเปิดใช้บริการ
 1. เลือกเมนู ‘เพิ่มเติม’ และเลือก ‘ตั้งค่าพร้อมเพย์/เตือนเพื่อจ่าย’
 2. เปิดใช้การเรียกเก็บเงินในแต่ละหมายเลขพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนกับธนาคารกรุงเทพ เช่น เลขประจำตัวประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยเมื่อเปิดใช้บริการแล้ว คุณจะสามารถส่งและรับรายการเรียกเก็บเงินได้
ขั้นตอนการส่งรายการเรียกเก็บเงิน
 1. เลือกเมนู ‘โอนเงิน’ และเลือก ‘เตือนเพื่อจ่าย’
 2. ระบุรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน ได้แก่ หมายเลขพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ที่คุณจะส่งเรียกเก็บเงิน จำนวนเงิน วันหมดอายุ และบันทึกช่วยจำ (ถ้ามี)
  หมายเหตุ: ระบุจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อรายการ และเลือกจำนวนวันหมดอายุได้สูงสุด 30 วัน
 3. เลือกหมายเลขพร้อมเพย์เพื่อรับเงิน โดยคุณจะได้รับเงินจากผู้ที่คุณจะเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีที่เลือก
 4. ตรวจสอบรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน เมื่อเลือก ‘ส่งเรียกเก็บ’ แล้วจะไม่สามารถยกเลิกการส่งได้
 5. หน้าจอแสดงผลการทำรายการเรียกเก็บเงิน
 6. คุณสามารถดูรายละเอียดการเรียกเก็บเงินที่คุณส่งออกไปได้โดย
 • เลือกเมนู ‘โอนเงิน’ และเลือก ‘เตือนเพื่อจ่าย
 • เลือก ‘ประวัติ’ และเลือกดูรายละเอียดการเรียกเก็บเงินที่คุณต้องการ
 • หน้าจอแสดงรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน
ขั้นตอนเมื่อได้รับรายการเรียกเก็บเงิน
 1. แตะที่ Push Notification จากนั้นกรอก Mobile PIN เพื่อดูรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน หรือ Log on แล้วเลือกถาดข้อความในหน้าบัญชี จากนั้นเลือก ‘รายการเตือนเพื่อจ่าย’ เพื่อดูรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน
 2. เลือก ‘จ่ายเงิน’ โดยหน้าจอโอนเงินพร้อมเพย์ หรือจ่ายบิล จะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณทำการจ่ายเงิน
 • กรณีโอนเงินพร้อมเพย์ - จะโอนเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บ กลับไปยังพร้อมเพย์ของผู้เรียกเก็บเงิน
 • กรณีจ่ายบิล - จะชำระเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บ กลับไปยังบริษัทผู้รับชำระ (Bill Payment) ที่เรียกเก็บเงิน
 1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ เลือกส่ง SMS เพื่อแจ้งผู้เรียกเก็บเงิน จากนั้นคลิก ‘ต้องการ’ เพื่อทำรายการต่อ
 2. ยืนยันผลรายการการจ่ายเงินกลับ คุณสามารถเลือกบันทึก/แชร์ภาพผลการทำรายการให้ผู้เรียกเก็บเงิน
 3. เมื่อจ่ายสำเร็จ รายการเรียกเก็บเงินนั้นจะเปลี่ยนสถานะเป็น ‘จ่ายแล้ว’ โดยคุณสามารถดูสถานะของรายการเรียกเก็บเงินที่ท่านได้รับโดย
 • เลือกถาดข้อความในหน้าบัญชี
 • เลือก ‘รายการเตือนเพื่อจ่าย’ เพื่อดูรายละเอียด และสถานะการเรียกเก็บเงินที่ต้องการ

 

หมายเหตุ: กรณีเลือก ‘ปฏิเสธ/จ่ายเงิน ผ่านช่องทางอื่นแล้ว’ รายการเรียกเก็บเงินนั้นจะเปลี่ยนสถานะเป็น ‘ปฏิเสธ’ และไม่สามารถทำรายการได้อีก และรายการเรียกเก็บเงินที่หมดอายุจะเปลี่ยนสถานะเป็น ‘เกินกำหนด’ และไม่สามารถทำรายการได้อีก