รับคูปองเติมน้ำมัน มูลค่า 50 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ รับคูปองเติมน้ำมัน PT มูลค่า 50 บาท ตั้งแต่ 15 พ.ค. 65 - 30 มิ.ย. 65
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบันของบริการโมบายแบงก์กิ้ง
 • ระยะเวลารับสิทธิพิเศษ ตั้งแต่ 15 พ.ค. 65 - 30 มิ.ย. 65
 • กดรับสิทธิได้ที่เมนู "ไลฟ์สไตล์ สิทธิพิเศษ" เมื่อกดรับสิทธิแล้ว สามารถตรวจดูคูปองได้ที่ "คูปองของฉัน" โดยใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 14 ก.ค. 65 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ
 • จำกัดสิทธิของลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ
 • ลูกค้าต้องแลกรับสิทธิภายในเวลาที่กำหนดของร้านค้า มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • จำกัด 6,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯ กำหนด และธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
เงื่อนไขการใช้คูปองเติมน้ำมัน PT
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ทุกสาขา ยกเว้นสาขาเฟรนไชส์ 5 สาขา ที่ไม่ร่วมรายการ ดังนี้

  • หจก. พี.ที.แสงฟ้าออยล์ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
  • หจก. เบตงรัตนะบริการ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
  • หจก. พุถ่องบริการ ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
  • หจก. เจริญผลออยล์ ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • หจก. ชนะวรรณ์ เดลต้า แท๊ก ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี

 • กรุณาแสดงรหัสส่วนลดที่ได้รับต่อพนักงานหน้าลานเพื่อรับสิทธิ
 • จำกัด 1 รหัส/1 สิทธิ
 • เงื่อนไขและส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PT Call Center โทร. 1614 ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ