รับเงินคืนสูงสุด 200 บาท

เพียงสแกนจ่ายผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป/รายการ
รับเงินคืน 10 บาท ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่ตลาดสุขใจ ตั้งแต่ 31 ต.ค. 63 - 28 ก.พ. 64 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพเท่านั้น
  • เมื่อสแกนจ่ายค่าสินค้าผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป/รายการ ณ ร้านค้าร่วมรายการ รับเงินคืน 10 บาท เข้าบัญชีในวันถัดไป
  • จำกัด 10,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • จำกัด 5 สิทธิ์/ท่าน/เดือน (รับเงินคืนสูงสุด 50 บาท/เดือน หรือ 200 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ)
  • จำกัด 1 สิทธิ์/ร้านค้า/วัน
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน