ขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์จาก AirPay และ Dolfin Wallet เต็มจำนวนแล้ว

เติมเงินง่าย ได้เงินเพิ่ม

เพียงเติมเงินเข้า AirPay และ Dolfin Wallet ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ รับเงินคืนสูงสุด 600 บาท
ตั้งแต่ 16 ม.ค. 64 - 15 เม.ย. 64

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพเท่านั้น
 • ลูกค้าต้องใช้โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เติมเงินกับผู้ให้บริการที่ร่วมโครงการ

  • AirPay Wallet
   • เติมเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับเงินคืน 50 บาท/รายการ
   • จำกัด 2 สิทธิ์/คน/เดือน สูงสุด 6 สิทธิ์ หรือรับเงินคืนสูงสุด 300 บาท/คน ตลอดระยะเวลาโครงการ
   • จำกัด 15,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ

  • Dolfin Wallet
   • เติมเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับเงินคืน 50 บาท/รายการ
   • จำกัด 2 สิทธิ์/คน/เดือน สูงสุด 6 สิทธิ์ หรือรับเงินคืนสูงสุด 300 บาท/คน ตลอดระยะเวลาโครงการ
   • จำกัดสิทธิ์ 5,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ

 • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีที่ใช้เติมเงินในวันถัดไป
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯกำหนด
 • ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคาร และบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน