Special Week รับโค้ด Shopee สูงสุด 200 บาท

 • รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชี e-Savings พร้อมสมัครโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และกรอกโค้ด SHOPEE100 ที่เมนู "ไลฟ์สไตล์ สิทธิพิเศษ" ในช่อง "รหัสแนะนำ/รหัสโปรโมชั่น" ภายในวันแรกที่สมัครสำเร็จ ตั้งแต่ 19 เม.ย. 64 - 23 เม.ย. 64 (จำกัด 2,000 สิทธิ)

 • รับโค้ดส่วนลด Shopee เพิ่มอีก 100 บาท เมื่อทำรายการโอน/เติม/จ่าย ครั้งแรก ขั้นต่ำ 500 บาท ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64


   

ดาวน์โหลดแอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้ที่

  


รายละเอียดการเปิดบัญชี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับโค้ดส่วนลด
 • สิทธิโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings พร้อมสมัครโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพสำเร็จ และทำรายการโอน/เติม/จ่ายจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings ครั้งแรก ขั้นต่ำ จำนวน 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64
 • ลูกค้าจะต้องกดรับสิทธิโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท ที่เมนูไลฟ์สไตล์ สิทธิพิเศษ (Lifestyle & Offers) ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ภายในวันที่ 2 ก.ค. 64 มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ ทั้งนี้ จะแสดงสิทธิโค้ดส่วนลดภายใน 2 วัน นับจากวันที่ลูกค้าทำรายการครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • จำกัดสิทธิของลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ และจำกัด 20,000 สิทธิแรก ตลอดระยะเวลาโครงการ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด
 • โค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท สำหรับชำระค่าสินค้าและบริการที่แอปพลิเคชัน Shopee (โค้ดส่วนลดใช้ได้เพียงครั้งเดียว)
 • สามารถตรวจดูโค้ดส่วนลดที่กดรับได้ที่เมนู "คูปองของฉัน" และใช้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 64 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ
 • ลูกค้าต้องใช้โค้ดส่วนลดภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ และโค้ดส่วนลดนี้ใช้ได้ที่แอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1-2 ปี โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ทีวี ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย
 • กรณีคำสั่งซื้อมีการยกเลิกไม่ว่ากรณีใด จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน ทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • รายละเอียดเงื่อนไขสิทธิเศษเป็นไปตามที่ธนาคารและ Shopee (Thailand) กำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. (66) 0 2017 8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน