โปรโมชั่นสำหรับร้านค้า

รับเงิน 5 บาท/รายการ เพียงมีรายการรับชำระค่าสินค้าผ่าน BeSure QR ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป/รายการ สูงสุด 100 บาท/ร้านค้า ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 61 - 31 มี.ค. 62
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับร้านค้าที่สมัครพร้อมเพย์กับธนาคารกรุงเทพ
  • ร้านค้าจะได้รับป้าย BeSure QR จากธนาคารเพื่อรับชำระค่าสินค้าผ่านการสแกน BeSure QR ของธนาคารกรุงเทพ
  • ร้านค้าจะได้รับเงิน 5 บาทต่อรายการ เมื่อมีรายการรับชำระค่าสินค้าผ่าน BeSure QR ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป ต่อรายการ รับเงินสูงสุด 100 บาทต่อร้านค้า ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยจะได้รับเงินเพิ่มในบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับธนาคารกรุงเทพ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 62
  • ร้านค้าจะต้องมีสถานะเป็นร้านค้าพร้อมเพย์กับธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ธนาคารจ่ายเงินเข้าบัญชี
  • จำกัด 100,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยใช้ระบบ First Come First Served ในการรับสิทธิ์
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน