โปรโมชั่นพิเศษ

รับ E-Voucher CenPay มูลค่า 100 บาท เมื่อสมัครตั้งแต่ 9 เม.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 สำหรับผู้ที่สมัครแผน 3 ค่าเบี้ยประกันภัย 950 บาท/ปี
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้เอาประกันภัยที่สมัครประกันภัยชัวร์ ออนไลน์เฟิสต์ แผน 3 ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ที่ให้บริการผ่านธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 9 เม.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 และกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติภายใน 30 มิ.ย. 65 รับ E-Voucher CenPay มูลค่า 100 บาท ภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่อนุมัติกรมธรรม์ (จำกัดสิทธิลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโครงการ)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับกรมธรรม์ใหม่ที่ชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกเท่านั้น
 • ลูกค้าจะต้องกดรับสิทธิที่เมนู “ไลฟ์สไตล์ สิทธิพิเศษ” ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ภายใน 31 ก.ค. 65 มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์
 • เมื่อกดรับสิทธิแล้ว สามารถตรวจดูสิทธิได้ที่เมนู “คูปองของฉัน”
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน ทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • กรุณาแสดงบาร์โค้ด E-Voucher นี้ให้กับพนักงานแคชเชียร์ ก่อนทำการชำระค่าสินค้า
 • E-Voucher นี้ใช้ได้ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป เช่น เซ็นทรัล, เซน, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์, มูจิ, เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์, ท็อปส์, ซูเปอร์คุ้ม, อีทไทยโซนตลาด, Thai Favorites, เซกาเฟรโดซาเนตติ เอสเพรสโซ, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, โรบินสัน, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอน, มัทสึโมโตะ คิโยชิ และ ออฟฟิศเมท ตามมูลค่าที่แสดง (ยกเว้นร้านค่าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหาร)
 • E-Voucher นี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าประเภทบัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรเงินสด, บัตรกำนัล, บัตรของขวัญ, สินค้าขายส่งและสินค้ากลุ่มโครงสร้างบางรายการ
 • E-Voucher นี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม หรือข้อกำหนดของกฎหมาย (ห้ามส่งเสริมการขาย) ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะมีขึ้นในอนาคตได้ เช่น สุรา, บุหรี่, ยา, อาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารก
 • E-Voucher มีอายุการใช้งาน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับ E-Voucher
 • E-Voucher นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/การคืน การขอยกเลิก และชดเชยความเสียหายกรณี E-Voucher หมดเวลา หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 • รายละเอียดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ/หรือธนาคารกำหนด

จุดเด่นบริการ

มั่นใจ ปลอดภัย

คุ้มครองครอบคลุมการโจรกรรมเงินจากบัตรที่มีมูลค่าทางการเงิน*

คุ้มครองครอบคลุม

ช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ

คุ้มครองอุ่นใจ

กรณีได้รับสินค้าล่าช้า ไม่ได้รับสินค้า สินค้าเสียหาย สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ

เบี้ยประกันภัย

เริ่มต้นเพียง 650 บาท/ปี

*บัตรที่มีมูลค่าทางการเงิน หมายถึง บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตที่ออกให้กับผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของบัตรดังกล่าว เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการตามกฎหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายทางการเงิน อันเนื่องมาจากบัตรที่มีมูลค่าทางการเงินถูกโจรกรรมข้อมูล ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลอื่นนำไปใช้โดยมิชอบ และเกิดความเสียหายทางการเงิน เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชดใช้จากการประกันภัยอื่น หรือธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ออกบัตรที่มีมูลค่าทางการเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัย จ่ายตามความเสียหายจริงต่อครั้งไม่เกิน (สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง/ปีกรมธรรม์ประกันภัย)

15,000

25,000

35,000

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากประกันภัยอื่น หรือธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ออกบัตรที่มีมูลค่าทางการเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยจ่ายตามจำนวนเงินที่ระบุ (สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง/ปีกรมธรรม์ประกันภัย)

500

1,250

1,500

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน และมียอดการสั่งซื้อแต่ละครั้ง เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป (ส่วนร้านค้า)

เงินปลอบขวัญกรณีผู้ประกอบการหรือร้านค้าออนไลน์จัดส่งสินค้าล่าช้าเกินกว่า 30 วัน นับจากวันที่แจ้งว่าจะจัดส่งสินค้าจ่ายชดเชยครั้งละ

500

500

500

เงินชดเชยกรณีผู้ประกอบการหรือร้านค้าออนไลน์ไม่ส่งสินค้าตามรายการสั่งซื้อเกินกว่า 45 วัน นับจากวันที่แจ้งว่าจะจัดส่งสินค้า จ่ายตามความเสียหายจริงต่อครั้งไม่เกิน (สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง/ปีกรมธรรม์ประกันภัย)

4,000

 

5,000

 

6,000

 

เงินปลอบขวัญกรณีส่งสินค้าคืนแก่ผู้ประกอบการหรือร้านค้าออนไลน์ เนื่องจากจัดส่งสินค้าที่มีความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ (คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง/ปีกรมธรรม์ประกันภัย)
  
กรณีเป็นการขนส่งภายในประเทศ ชดเชยครั้งละ
  • กรณีเป็นการขนส่งภายนอกประเทศ ชดเชยครั้งละ

 


500
1,000

 


500
1,000

 


500
1,000

3. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน และมียอดการสั่งซื้อแต่ละครั้ง เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป (ส่วนบริษัทขนส่ง)

เงินปลอบขวัญกรณีบริษัทขนส่งสินค้าจัดส่งสินค้าล่าช้าเกินกว่าที่กำหนดตั้งแต่ 30 วัน นับจากวันที่จัดส่งสินค้าจ่ายชดเชยครั้งละ (สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง/ปีกรมธรรม์ประกันภัย)

500

500

500

เงินชดเชยกรณีบริษัทขนส่งสินค้าทำสินค้าเสียหาย หรือสูญหาย โดยจะชดเชยส่วนต่างที่เหลือจากการชดเชยของบริษัทขนส่งสินค้าเท่านั้น จ่ายตามความเสียหายจริงต่อครั้งไม่เกิน (สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง/ปีกรมธรรม์ประกันภัย)

1,500

3,000

4,000

4. ความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพโดยสิ้นเชิงของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะชดเชย 20% ของราคาสินค้าจริง และมียอดการสั่งซื้อแต่ละครั้ง เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อครั้งไม่เกิน (สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง/ปีกรมธรรม์ประกันภัย)

2,000

3,000

4,000

เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์และภาษี)

650

800

950


หมายเหตุ
 • สำหรับความคุ้มครองข้อ 1 บริษัทฯ จะชดใช้สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น นับจากเวลาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจนถึงวันที่ผู้เอาประกันภัยได้ทราบถึงความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เช่น การได้รับใบแจ้งเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่าย หรือได้รับรายงานการทำธุรกรรม หรือการได้รับข้อความแจ้งเตือนการทำธุรกรรม ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 3 เดือน นับจากเวลาที่เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายของเงินในบัญชีเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ ไม่รวมค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ จากการจ่ายเงินล่าช้าและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
 • สำหรับความคุ้มครองข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4
  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระค่าสินค้าให้กับผู้ประกอบการหรือร้านค้าออนไลน์ไปแล้วเท่านั้น
  • รายการสั่งซื้อสินค้าจะต้องเป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ต่อการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ต่อ 1 ผู้ประกอบการหรือร้านค้าออนไลน์
  • คุ้มครองเฉพาะการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กับผู้ขายสินค้าผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ทั้งการสร้างเว็บไซต์ของตนเอง หรือผ่านโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอื่น
เงื่อนไข
 • รับประกันผู้เอาประกันภัยอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
 • สมัครได้ทั้งผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริม
 • สมัครได้ 1 คน / 1 กรมธรรม์
 • คุ้มครองเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
สมัครบริการ
สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันภัยและชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2285 8199
รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ
 • Sure Online 1st (ประกันภัย ชัวร์ ออนไลน์ เฟิสต์) เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนด ผู้เอาประกันภัยอาจจะไม่ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัยเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ