บริการประกันชีวิต

ดูแลทุกก้าวของชีวิตให้มั่นคง กับความคุ้มครองและหลากหลายรูปแบบประกันชีวิตที่คุณมั่นใจได้

เกนเฟิสต์ 245 พลัส

เลือกชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี หรือ 10 ปี คุ้มครองยาว 15 ปี รับเพิ่มความคุ้มครองในกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 17 โรค และรับผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญารวม 245% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เกนเฟิสต์ 255

ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี คุ้มครองยาว 15 ปี และรับผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญารวม 255% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เกนเฟิสต์ 368

ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี รับความคุ้มครองยาว 15 ปี และรับผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญารวม 368% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เกนเฟิสต์ 888

ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี รับความคุ้มครองยาว 15 ปี และรับผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญารวม 888% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เกนเฟิสต์ สตาร์ทอัพ

ชำระเบี้ยเบาๆ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,000 บาท ได้เต็มๆ ทั้งความคุ้มครองชีวิต และรับเงินคืนทุกปี พร้อมสะสมเงินก้อนใหญ่เป็นแสน เพื่อรองรับอนาคตที่มั่นคง พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี

สมาร์ทเฟิสต์ 550

เลือกชำระเบี้ยประกันภัย 5 หรือ 10 ปี และรับผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญารวม 550% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี

รีไทร์ สมาร์ทเฟิสต์ 620

ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 55 ปี และรับผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญารวม 620% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยพร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี

รีไทร์ สมาร์ทเฟิสต์ 620/60

ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 60 ปี และรับผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญารวม 620% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยพร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี

โฮลไลฟ์เฟิสต์ 175

เลือกชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี 10 ปี หรือ 12 ปี ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี พร้อมรับเงินคืนทุกปี

โฮลไลฟ์เฟิสต์ ซีเนียร์

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ดั่งใจ ทั้งแบบ 10 ปี หรือเลือกชำระแบบเบาๆ ถึงอายุ 90 ปี

โฮลไลฟ์เฟิสต์ มรดกลูกหลาน

อุ่นใจรับความคุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี รับความคุ้มครองถึง 400% เมื่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับเงินคืนสบายๆ 200% เมื่อมีชีวิตอยู่ครบอายุสัญญา

บัวหลวงห่วงครอบครัว

มอบเงินคุ้มครองครอบคลุมกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือกรณีเจ็บป่วยจาก 17 โรคร้ายแรง เลือกคุ้มครองได้ทั้งแบบ 10 ปี หรือ 15 ปี กับ 4 แผนความคุ้มครอง

บัวหลวงห่วงลูกหลาน

มอบความคุ้มครองพร้อมการออม ระยะยาวเพื่อลูกหลาน และรับเงินคืนทุกปี เลือกคุ้มครองได้ทั้งแบบ 10 ปี หรือ 15 ปี ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นเพียง 100,000 บาท

เฮลธ์เฟิสต์

คุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพได้มากกว่า ค่าเบี้ยประกันภัยถูก เคลมได้ทันที ไม่มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง ไม่ต้องตรวจสุขภาพ มีค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยรายวันสำหรับผู้ป่วยใน และยังมีแผนที่มีค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกให้เลือกซื้อ

โฮมเฟิสต์

หลักประกันสำหรับครอบครัวของคุณเพื่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องรับภาระหนี้สิน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

เครดิตเฟิสต์

แบ่งเบาภาระหนี้สินจากการกู้สินเชื่อ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เพื่อรักษากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและธุรกิจให้ยังคงเป็นของคนที่คุณรักได้อย่างสมบูรณ์

แพลนเฟิสต์

วางแผนล่วงหน้าด้วยประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต แพลนเฟิสต์ เพื่อ สร้างหลักประกันให้ธุรกิจและครอบครัวที่คุณรัก

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน