จุดเด่นบริการ

หมดห่วง

เรื่องค่ารักษาพยาบาล

คุ้มครองการเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุ

คุ้มครองครอบคลุม

ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

มอบความคุ้มครองที่มั่นใจให้กับคุณและคนที่คุณรัก ด้วยประกันภัยอุบัติเหตุที่ให้การดูแล
ด้วยแบบประกัน 4 ทางเลือก ที่เหมาะกับทุกช่วงวัย

พีเอเฟิสต์ วีไอพี

คุ้มครองครอบคลุม
อายุ 16-65 ปี

พีเอเฟิสต์ คิดส์

คุ้มครองวัยเด็ก
อายุ 1-16 ปี

พีเอเฟิสต์ สมาร์ท

คุ้มครองครอบคลุม
อายุ 16-65 ปี

พีเอเฟิสต์ ซีเนียร์

คุ้มครองผู้สูงอายุ
อายุ 50-100 ปี

สมัครบริการ
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

  • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนดลูกค้าอาจจะไม่ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน