สิทธิพิเศษจัดเต็ม เอาใจสายกรีน

ลูกค้าสินเชื่อบัวหลวงพูนผลกรีน ติดตั้งหลังคาแผงโซลาร์กับคิวช่าง รับสิทธิพิเศษ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

 • ต่อที่ 1: อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น MRR-1% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี ฟรี!ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน
 • ต่อที่ 2: รับฟรี Magic e-Voucher by Central Group มูลค่า 2,000 บาท สำหรับลูกค้า 200 ท่านแรกที่อนุมัติและเบิกใช้วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป 
 • ต่อที่ 3: รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม จากคิวช่าง มูลค่าสูงสุด 34,800 บาท*

รับคำปรึกษาฟรี จากคิวช่าง

เงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ

ต่อที่ 1 

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น MRR-1% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
 • วงเงินกู้ยืม 100% ของมูลค่าการใช้จ่ายสูงสุด และวงเงินสูงสุดต่อมูลค่าหลักประกันไม่เกิน 90%(Top Up) และไม่เกินอัตราส่วนวงเงินสินเชื่อสูงสุดตามประกาศ ธปท. สูงสุด 80%(Home for Cash) โดยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

สินเชื่อบัวหลวงพูนผลได้เพิ่ม

สินเชื่อบัวหลวงพูนผลบ้านแลกเงิน

(Top Up)

(Home For Cash)

MRR-1%

MRR-0.75%


(อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 29 กันยายน 66 เท่ากับ 7.30% ต่อปี โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศในเว็บไซต์ธนาคาร หรือประกาศ ณ สาขาธนาคาร)

 • ฟรี ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน (ขั้นต่ำ 3,000 บาท ไม่รวม VAT) ทั้งนี้ อัตราค่าบริการนี้ขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด และจำนวนของหลักประกัน อ้างอิงตามประกาศธนาคาร ในเว็ปไซต์หรือประกาศ ณ สาขา

ต่อที่ 2

 • รับฟรี Magic e-Voucher by Central Group มูลค่า 2,000 บาท สำหรับลูกค้าสินเชื่อบัวหลวงพูนผลได้เพิ่ม และสินเชื่อบัวหลวงพูนผลบ้านแลกเงิน และสินเชื่อบัวหลวงพูนผลกรีน รวม 200 ท่านแรก(เฉพาะผู้กู้หลัก) ที่อนุมัติและเบิกใช้วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 ส.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
 • จำกัดสำหรับผู้กู้หลัก 1 คน/1 สิทธิ/หลักประกัน รวมเป็นเงิน 2,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งสิทธิการรับ Magic e-Voucher by Central Group ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขภายใน 120 วันทำการ หลังจากจดจำนองเรียบร้อยแล้ว
 • ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขจะได้รับ Magic e-Voucher by Central Group มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท สามารถรับสิทธิได้โดยเข้าไปที่เมนู "รีวอร์ด ดีลและโปรโมชั่นสุดพิเศษ" และกดรับสิทธิได้ที่ “สิทธิพิเศษของคุณ” บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 17 พ.ย. 66 - 30 เม.ย. 67 เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ และใช้สิทธิได้ถึง 31 ต.ค. 67
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน โอนหรือทอนเป็นเงินสดได้ ขอคืนส่วนลดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • รายละเอียดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัท เซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จำกัด กำหนด
   

ต่อที่ 3
 • สิทธิพิเศษจากคิวช่าง ดังนี้
  • รับคำปรึกษาการวางระบบ สำรวจ ออกแบบ และติดตั้งแบบครบวงจร จากผู้เชี่ยวชาญคิวช่าง
  • รับส่วนลดท้ายบิลค่าติดตั้งหลังคาโซลาร์ มูลค่า 10,000 บาท เมื่อลูกค้าติดตั้งโซลาร์กับคิวช่าง
  • ฟรี! บริการทำความสะอาดแผงโซล่าร์ 4 ครั้ง ภายในระยะเวลา 2 ปี รวมมูลค่า 23,500  บาท  (โดยเป็นการให้บริการบำรุงรักษา ตรวจสอบและล้างแผงโซลาร์ 2 ครั้ง ต่อปี)
  • ฟรี! บริการล้างแอร์ติดผนัง 2 เครื่อง มูลค่า 1,300 บาท เมื่อลูกค้าติดตั้งโซล่ากับทางคิวช่างเรียบร้อยแล้ว
  • สนใจรับคำปรึกษาฟรี จากคิวช่าง คลิกที่นี่
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน โอนหรือทอนเป็นเงินสดได้ ขอคืนส่วนลดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ ส่งเสริมการขายอื่นได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

รายละเอียดราคาแผงโซลาร์


ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

รายละเอียดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ เป็นไปตามที่ธนาคาร และบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์ โซลูชั่น จำกัด กำหนด 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333 www.bangkokbank.com/HomeEquityLoan
คิวช่าง LINE @q-chang  หรือโทร.02-821-6545 www.q-chang.com

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ