จุดเด่นผลิตภัณฑ์

วงเงินสูง

เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มสภาพคล่อง ให้คุณผ่อนชำระคืนได้เร็วขึ้นด้วยการขอกู้ครั้งใหม่ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่า ด้วยวงเงินกู้รวมสูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน

รูปแบบการรวมหนี้

สำหรับผู้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ กับธนาคารกรุงเทพ

หลักประกัน

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย

วงเงินสูง

เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มสภาพคล่อง ให้คุณผ่อนชำระคืนได้เร็วขึ้นด้วยการขอกู้ครั้งใหม่ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่า ด้วยวงเงินกู้รวมสูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน

รูปแบบการรวมหนี้

 • มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารกรุงเทพ และมีสินเชื่อรายย่อย (บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล) กับสถาบันการเงินอื่น
 • มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย และมีสินเชื่อรายย่อย (บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล) กับสถาบันการเงินอื่น

หลักประกัน

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย

รายละเอียดสินเชื่อ

สินเชื่อเพื่อการรวมหนี้ภายในธนาคาร
คุณสมบัติผู้กู้
มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ กับธนาคารกรุงเทพ มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี หรือได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 และยังคงมีศักยภาพในการชำระหนี้
อัตราดอกเบี้ย
 • สินเชื่อบ้าน: อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม
 • สินเชื่อรายย่อยที่นำมารวมหนี้: อัตราดอกเบี้ยลอยตัวช่วงสุดท้ายของสินเชื่อบ้าน + 2% ต่อปี
หลักประกัน
 • จดจำนองลำดับถัดไปบนหลักประกันสินเชื่อบ้าน ครอบคลุมเงินต้นและดอกเบี้ยของสินเชื่อรายย่อยที่นำมารวมหนี้
 • ไม่มีการประเมินราคาหลักประกัน

รายละเอียดสินเชื่อ

สินเชื่อเพื่อการรวมหนี้ภายนอกธนาคาร
คุณสมบัติผู้กู้

กรณีมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร

 • มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารกรุงเทพ มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี หรือได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 และยังคงมีศักยภาพในการชำระหนี้                                    
 • มีสินเชื่อรายย่อย (สินเชื่อบัตรเครดิตและ/หรือสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ) จากสถาบันการเงินอื่น มารวมหนี้สินเชื่อบ้านกับธนาคาร

กรณีรับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยจากสถาบันการเงินอื่น

 • เป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี หรือได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 และยังคงมีศักยภาพในการชำระหนี้                                    
 • มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิตและ/หรือสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ จากสถาบันการเงินอื่น มาจดจำนองกับธนาคาร
อัตราดอกเบี้ย

กรณีมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร

 • สินเชื่อบ้าน: อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม
 • สินเชื่อรายย่อยที่นำมารวมหนี้: อัตราดอกเบี้ยลอยตัวช่วงสุดท้ายของสินเชื่อบ้าน + 2% ต่อปี

กรณีรับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยจากสถาบันการเงินอื่น

 • สินเชื่อบ้าน: ตามประกาศธนาคาร
 • สินเชื่อรายย่อยที่นำมารวมหนี้: อัตราดอกเบี้ยลอยตัวช่วงสุดท้ายของสินเชื่อบ้าน + 2% ต่อปี
หลักประกัน

กรณีมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร

 • จดจำนองลำดับถัดไปบนหลักประกันสินเชื่อบ้าน ครอบคลุมเงินต้นและดอกเบี้ยของสินเชื่อรายย่อยที่นำมารวมหนี้
 • ยกเว้นการประเมินราคา

กรณีรับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยจากสถาบันการเงินอื่น

 • จดจำนองใหม่ตามเกณฑ์ธนาคาร
 • คิดค่าประเมินราคา 3,210 บาท
วิธีการสมัคร
หากคุณสนใจใช้สินเชื่อบ้านบัวหลวง สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและสมัครออนไลน์ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงกรอกข้อมูลเบื้องต้นในแบบฟอร์มผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือพบผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ ที่พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยคุณเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ