เลือกประเภททรัพย์ที่คุณสนใจ

เนื่องจากกรมบังคับคดี ได้มีประกาศให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ ในช่วงวันที่ 30 มี.ค. 63 - 30 เม.ย. 63
ธนาคารจึงของดการประชาสัมพันธ์การประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ไว้ก่อน จนกว่าจะมีประกาศให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์
ของกรมบังคับคดีอีกครั้ง

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน