เรทดี...มีเฮ

อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ เมื่อแลกซื้อธนบัตรต่างประเทศ 8 สกุล ที่ฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนฯ ชั้น 2 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63

สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน
{{family(item.Family)}}
{{item.SellingRates}}

อัพเดท ณ วันที่ {{this.ThaiDate()}} เวลา {{this.FXData[0].DTime}}


[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]


หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อหน่วยบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก่อนทำธุรกรรม


ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สามารถซื้อธนบัตรต่างประเทศหลังหักส่วนลดแล้วเทียบเท่าไม่เกิน 500,000 บาท/ครั้ง
  • รับอัตราแลกเปลี่ยนขายธนบัตรต่างประเทศ (Bank Notes Selling Rates) หักส่วนลดตามโปรโมชั่น ณ วันและเวลาที่ใช้บริการ
  • ใช้บริการได้เฉพาะที่ฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศ ชั้น 2 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม
  • สิทธิพิเศษเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63
  • เงื่อนไขการให้บริการอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราและค่าธรรมเนียม

อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวัน และย้อนหลัง พร้อมเครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน