สบายๆ จ่ายบิลตรงเวลา

รับฟรี AIS Point 60 คะแนน เมื่อสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อชำระบิลรายเดือนของ AIS และ AIS Fibre ผ่านแอป myAIS ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อชำระบิลรายเดือนของ AIS และ AIS Fibre ผ่านช่องทาง myAIS ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64
  • รับ AIS Point 60 คะแนน ต่อ 1 สิทธิ เมื่อสมัครและตัดบัญชีธนาคารสำเร็จครั้งแรก เมื่อได้รับพอยท์ จะมี SMS แจ้งให้ทราบหลังจากตัดบัญชีสำเร็จ ประมาณ 5 วันทำการ
  • จำกัด 1 ท่าน/1 สิทธิ รวมทั้งสิ้น 5,500 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ