สิทธิพิเศษ

รับ Shopee Coins 10 Coins เมื่อเติมเงินเข้า ShopeePay Wallet ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 7 ม.ค. 65 - 28 ก.พ. 65
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ผูกบัญชีธนาคารกรุงเทพกับ ShopeePay Wallet และเติมเงินเข้า ShopeePay Wallet ผ่านแอปพลิเคชัน ShopeePay หรือ Shopee จำนวนขั้นต่ำ 500 บาท ต่อรายการ โดยจะได้รับ Shopee Coins จำนวน 10 Shopee Coins (มูลค่า 10 บาท)
  • ลูกค้ามีสิทธิได้รับ Shopee Coins ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชี ShopeePay และจำกัดสิทธิการได้รับ Shopee Coins 10,000 สิทธิ/เดือน รวมทั้งสิ้น 20,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  • ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 65 เวลา 00.00 น. ถึง 28 ก.พ. 65 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าจะครบตามสิทธิที่กำหนด
  • ลูกค้าจะได้รับ Shopee Coins คืนเข้าบัญชี ShopeePay ภายใน 15 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาแคมเปญ
  • Shopee Coins จะหมดอายุ ณ สิ้นเดือนที่ 3 นับจากวันที่ได้รับมาวันแรก เช่น หากลูกค้าได้รับ Shopee Coins มาวันใดก็ตามในเดือน ม.ค. 65 Shopee Coins ดังกล่าว จะหมดอายุในวันที่ 31 มี.ค. 65
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯ กำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ShopeePay Call Center โทร. (66) 0 2118 9170

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ