รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ

ครบ จบ คุ้ม เมื่อสมัคร รับและส่งเงินด่วน เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65


ลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ที่สาขา รับสิทธิคุ้มๆ

ต่อที่ 1: ลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ที่สาขา และแสดงใบเสร็จจากการใช้บริการรับ-ส่งเงินด่วน เวสเทิร์น ยูเนี่ยน


 • เปิดบัญชีสะสมทรัพย์เพียง 0 บาท (ปกติฝากเงินขั้นต่ำ 500 บาท)
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียม เมื่อสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท และค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท เฉพาะปีแรก) หรือ บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท และค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท เฉพาะปีแรก)


ลูกค้าใช้บริการรับและส่งเงินด่วน เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ รับเงินคืนแบบคุ้มๆ


ต่อทิ่ 2: รับเงินคืนเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อสมัครบริการรับและส่งเงินด่วน เวสเทิร์น ยูเนี่ยน และทำรายการแรก
ต่อที่ 3: รับเงินคืนเข้าบัญชีเพิ่ม 100 บาท เมื่อทำรายการครบทุก 2 รายการ (ไม่รวมรายการแรก)


   

ดาวน์โหลดแอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้ที่

  

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับเงินคืน
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 1 เม.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิคืนเงินให้กับผู้สมัครและผู้ใช้บริการรับ-ส่งเงินด่วน เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ตามเงื่อนไขเท่านั้น
 • ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อสมัครและทำรายการรับ-ส่งเงินรายการแรก (จำกัด 3,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น)
 • ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อทำรายการรับ-ส่งเงินครบทุก 2 รายการ ทั้งนี้ ไม่นับรวมรายการแรก (จำกัด 34,500 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น)
 • ธนาคารจะคืนเงิน เดือนละ 2 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ของทุกเดือน หรือวันทำการถัดไป (ทำรายการระหว่างวันที่ 1-15)
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ของทุกเดือน หรือวันทำการถัดไป (ทำรายการระหว่างวันที่ 16 - สิ้นเดือน)

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขาย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ