รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ

ครบ จบ คุ้ม เมื่อรับและส่งเงินด่วน เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65


ต่อที่ 1: สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ เพื่อสมัครใช้บริการรับ-ส่งเงินด่วน เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และแสดงใบเสร็จจากการใช้บริการรับ-ส่งเงินด่วน เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ครั้งก่อนหน้า


 • เปิดบัญชีสะสมทรัพย์ 0 บาท (ปกติต้องฝากเงินขั้นต่ำ 500 บาท)
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียม เมื่อสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท และค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท เฉพาะปีแรก) หรือบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท และค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท เฉพาะปีแรก)

ต่อทิ่ 2: รับเงินคืนเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อสมัครและทำรายการแรก
ต่อที่ 3: รับเงินคืนเข้าบัญชีเพิ่ม 100 บาท เมื่อทำรายการครบทุก 2 รายการ (ไม่รวมรายการแรก)


   

ดาวน์โหลดแอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้ที่

  

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับเงินคืน
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 1 เม.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิคืนเงินให้กับผู้สมัครและผู้ใช้บริการรับ-ส่งเงินด่วน เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ตามเงื่อนไขเท่านั้น
 • ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อสมัครและทำรายการรับ-ส่งเงินรายการแรก (จำกัด 3,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น)
 • ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อทำรายการรับ-ส่งเงินครบทุก 2 รายการ ทั้งนี้ ไม่นับรวมรายการแรก (จำกัด 34,500 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น)
 • ธนาคารจะคืนเงิน เดือนละ 2 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ของทุกเดือน หรือวันทำการถัดไป (ทำรายการระหว่างวันที่ 1-15)
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ของทุกเดือน หรือวันทำการถัดไป (ทำรายการระหว่างวันที่ 16 - สิ้นเดือน)

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขาย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ