รับ-ส่งเงินไว แถมได้เงินคืน

รับ-ส่งเงินไว แถมได้เงินคืน เมื่อสมัครรับและส่งเงินด่วน เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 66 - 30 เม.ย. 67


ต่อที่ 1: รับเงินเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อสมัครและทำรายการแรก (จำกัด 3,500 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น)


ต่อที่ 2: รับเงินเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อทำรายการครบทุก 2 รายการ ไม่นับรวมรายการรับ-ส่งเงินครั้งแรก (จำกัด 16,500 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333
www.bangkokbank.com

   

ดาวน์โหลดแอปโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ได้ที่

  


วิธีสมัครโมบายแบงกิ้ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับเงินคืน
 • ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อสมัครและทำรายการรับ – ส่งเงินครั้งแรก (จำกัด 3,500 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน)
 • ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อทำรายการรับ – ส่งเงินครบทุก 2 รายการ ทั้งนี้ ไม่นับรวมรายการรับ-ส่งเงินครั้งแรก (จำกัด 16,500 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน)
 • ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชีที่ทำรายการ เดือนละ 2 ครั้ง
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ของทุกเดือน หรือวันทำการถัดไป (ทำรายการระหว่างวันที่ 1-15)
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ของทุกเดือน หรือวันทำการถัดไป (ทำรายการระหว่างวันที่ 16 - สิ้นเดือน)
 • โปรโมชันตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 เมษายน 2567
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ คืนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้สมัครและผู้ใช้บริการรับ – ส่งเงินด่วน เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรโมชัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขาย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ