พิเศษ! รับสิทธิ 2 ต่อ

รับเงินคืนเข้าบัญชี เมื่อใช้บริการรับเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64

รับเงินเข้าบัญชี 100 บาท

เมื่อสมัคร และทำรายการแรก

รับเงินคืนเข้าบัญชี 200 บาท

เมื่อทำรายการ ครบทุก 3 รายการ

เงื่อนไขการรับเงินคืน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิคืนเงินให้กับผู้สมัครและผู้ใช้บริการรับเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ตามเงื่อนไขเท่านั้น
 • ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อสมัครและทำรายการรับเงินรายการแรก (จำกัด 3,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโครงการ)
 • ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชี 200 บาท เมื่อทำรายการรับเงินครบทุก 3 รายการ ทั้งนี้ ไม่นับรวมรายการแรก (จำกัด 16,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโครงการ)
 • ธนาคารจะคืนเงิน เดือนละ 2 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ของทุกเดือน หรือวันทำการถัดไป (ทำรายการระหว่างวันที่ 1-15)
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ของทุกเดือน หรือวันทำการถัดไป (ทำรายการระหว่างวันที่ 16-สิ้นเดือน)

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด

พิเศษยิ่งขึ้น!

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ เพื่อรับเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64


 • เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ 0 บาท (ปกติ 500 บาท)
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียม เมื่อสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ หรือบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท และค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท เฉพาะปีแรก 
เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเพื่อสมัครใช้บริการรับเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
 • แสดงใบเสร็จบริการรับเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน เพื่อรับสิทธิ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

   

ดาวน์โหลดแอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้ที่

  

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน