พิเศษ! รับสิทธิ์ 2 ต่อ

รับเงินคืนเข้าบัญชี เมื่อใช้บริการรับเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ตั้งแต่ 1 ก.ย. 62 - 30 มิ.ย. 63

รับเงินเข้าบัญชี 100 บาท

เมื่อสมัคร และทำรายการแรก

รับเงินคืนเข้าบัญชี 200 บาท

เมื่อทำรายการ ครบทุก 3 รายการ

เงื่อนไขการรับเงินคืน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับผู้สมัครและผู้ใช้บริการรับเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ตามเงื่อนไขเท่านั้น
 • ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อสมัครและทำรายการรับเงินรายการแรก
 • ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชี 200 บาท เมื่อทำรายการรับเงินครบทุก 3 รายการ ทั้งนี้ ไม่นับรวมรายการแรก
 • ธนาคารจะคืนเงิน เดือนละ 2 ครั้ง
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ของทุกเดือน หรือวันทำการถัดไป (ทำรายการระหว่างวันที่ 1-15)
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ของทุกเดือน หรือวันทำการถัดไป (ทำรายการระหว่างวันที่ 16-สิ้นเดือน)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด

พิเศษยิ่งขึ้น!

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ เพื่อรับเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ตั้งแต่ 1 พ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 63


 • เปิดบัญชีสะสมทรัพย์ 0 บาท (ปกติ 500 บาท)
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียม เมื่อสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท (ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ หรือ มาสเตอร์การ์ด)
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท และค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท เฉพาะปีแรก 
เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเพื่อสมัครใช้บริการรับเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง เท่านั้น
 • แสดงใบเสร็จบริการรับเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน เพื่อรับสิทธิ์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน