สมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านสาขาธนาคาร หรือบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ภายใน 3 ม.ค. - 28 ธ.ค. 61 และใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ และทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามจำนวนที่กำหนด ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติการเปิดบัญชีจาก บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง รับสิทธิพิเศษดังนี้

ต่อที่ 1

อบรมการลงทุนแบบออนไลน์ ‘เริ่มต้นการลงทุนกับ Bualuang Streaming และวิเคราะห์การลงทุนขั้นพื้นฐาน’ 1 หลักสูตร มูลค่า 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ

ต่อที่ 2

อบรมการลงทุนแบบออนไลน์ ‘เจาะลึก Stock Signals เครื่องมือเพื่อการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์’ 1 หลักสูตร มูลค่า 200 บาท เมื่อทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์รวมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

ต่อที่ 3

รับแต้มสะสม Bualuang iPoints 2,500 แต้ม มูลค่า 500 บาท เมื่อทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์รวมตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป (แต้มสะสม Bualuang iPoints สามารถนำไปแลกของกำนัลของ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง หรือโอนไปเป็นคะแนนสะสมของบัตรเครดิตแพลทินัมธนาคารกรุงเทพ เพื่อแลกของกำนัลจาก Bualuang Thank You Rewards ของธนาคารกรุงเทพ)

เงื่อนไขโปรโมชั่น
  • ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ทุก 25 บาท = แต้มสะสม Bualuang iPoints 1 แต้ม
  • แต้มสะสม Bualuang iPoints 1 แต้ม สามารถโอนไปเป็นคะแนนสะสมของบัตรเครดิตแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ ได้ 1 คะแนน โอนขั้นต่ำ 2,000 แต้ม
  • สงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณ และแต้มสะสม Bualuang iPoints สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
  • บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตและจัดส่งรายละเอียดวิธีการเข้าอบรมการลงทุนแบบออนไลน์และการมอบแต้มสะสม Bualuang iPoints
  • บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ธนาคารเป็นผู้ให้บริการแนะนำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีและการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งดำเนินการโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน