พิเศษ รับสิทธิ์ 2 ต่อ

เมื่อสมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 2 ม.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63 ผ่านสาขาธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ และทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ตามจำนวนที่กำหนด ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติการเปิดบัญชีจาก บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

รับ E-Book Bualuang Investment Journey มูลค่า 200 บาท

เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ (ATS)

รับแต้มสะสม Bualuang iPoints 2,500 แต้ม มูลค่า 500 บาท

เมื่อทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์รวมตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

*แต้มสะสม Bualuang iPoints สามารถนำไปแลกของกำนัลของ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง หรือโอนแต้มสะสมไปรวมกับ
บัตรเครดิตแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ เพื่อแลกของกำนัลจาก Bualuang Thank You Rewards ของธนาคารกรุงเทพ

เงื่อนไขโปรโมชั่น
  • ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ทุก 25 บาท = แต้มสะสม Bualuang iPoints 1 แต้ม
  • แต้มสะสม Bualuang iPoints 1 แต้ม สามารถโอนไปเป็นคะแนนสะสมของบัตรเครดิตแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ ได้ 1 คะแนน โอนขั้นต่ำ 2,000 แต้ม
  • สงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณ และแต้มสะสม Bualuang iPoints สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง เป็นครั้งแรก
  • บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตและจัดส่งรายละเอียดวิธีการเข้าดู E-Book Bualuang Investment Journey และการมอบแต้มสะสม Bualuang iPoints
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการแนะนำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชี และการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งดำเนินการโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน