รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

เมื่อสมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ 4 ม.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65 ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือสาขา และใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ และทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ตามจำนวนที่กำหนด ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติการเปิดบัญชีจาก บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

รับ E-Book “The Great Global Investing: บนเส้นทางใหม่...เข้าใจหุ้นต่างประเทศ”

มูลค่า 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ

รับหลักทรัพย์* ที่ออกโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

มูลค่า 500 บาท หรือสิทธิประโยชน์อื่นเทียบเท่า ตามที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง กำหนด เมื่อทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์รวมตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตและจัดส่งรายละเอียดวิธีการเข้าดู E-Book “The Great Global Investing: บนเส้นทางใหม่...เข้าใจหุ้นต่างประเทศ” และการมอบหลักทรัพย์* ที่ออกโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง หรือสิทธิประโยชน์อื่นเทียบเท่า ตามที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง กำหนด
  • การรับหลักทรัพย์* ที่ออกโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง หรือสิทธิประโยชน์อื่นเทียบเท่า ตามที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง กำหนด บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง จะแจ้งรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายที่ลูกค้าจะได้รับในแต่ละไตรมาสของปี 2565 โดยส่งอีเมลให้กับลูกค้า
  • บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์* ที่ออกโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง หรือสิทธิประโยชน์อื่นเทียบเท่า ซึ่งการพิจารณาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง กำหนด

*หลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง อาทิ
DR (Depositary Receipt) คือ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ
ETF (Exchange Traded Fund) คือ กองทุนเปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หมายเหตุ: ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการแนะนำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชี และการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ