ลงทุนกองทุนรวม เพื่อการลดหย่อนภาษี (RMF/SSF/Thai ESG) ปี 67

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 400 บาท/ท่าน*เมื่อลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ระหว่างวันที่ 2 ม.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67 ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป และมียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ผ่านช่องทางบริการ ดังนี้

 • บริการโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ และ/หรือ
 • บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ และ/หรือ 
 • บริการหักบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging: DCA) 

ทางเลือกการลงทุนกองทุน RMF/SSF/Thai ESGบลจ.

ประเภทกองทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด

ระดับความเสี่ยง

บัวหลวง

RMF

ตลาดเงิน

บัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ

2

ตราสารหนี้

บัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

4

บัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

4

ผสม

บัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ

5

บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

6

หุ้น

บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

6

บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวง Premium Brands เพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

หมวดอุตสาหกรรม

บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

7

บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ทรัพย์สินทางเลือก

บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

8

ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

SSF

ตราสารหนี้

บัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการออม

4

ผสม

บัวหลวงอินคัมเพื่อการออม

5

บัวหลวง 70/30 เพื่อการออม

หุ้น

บัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม

6

บัวหลวงหุ้นจีนเพื่อการออม

บัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการออม

บัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการออม

บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการออม

บัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการออม

บัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการออม

บัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออม

บัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม

หมวดอุตสาหกรรม

บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการออม

7

บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการออม

Thai ESG

ตราสารหนี้

บัวหลวงตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน

3

หุ้น

บัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน

6

บางกอกแคปปิตอล

RMF

ผสม

บีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2030 เพื่อการเลี้ยงชีพ

5

บีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ

บีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2050 เพื่อการเลี้ยงชีพ

6

SSF

ผสม

บีแคป โกลบอล เวลท์ 10 เพื่อการออม

5

บีแคป โกลบอล เวลท์ 25 เพื่อการออม

บีแคป โกลบอล เวลท์ 50 เพื่อการออม

บีแคป โกลบอล เวลท์ 75 เพื่อการออม

บีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม

6


รวมถึง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) อื่น ๆ ของ บลจ.บัวหลวง และ บลจ.บางกอกแคปปิตอล ที่มีการเสนอขายในปี 2567

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ 

 1. ธนาคารจะนับรวมยอดเงินลงทุนกองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี (RMF/SSF/Thai ESG) ของทั้ง บลจ.บัวหลวง และ บลจ.บางกอกแคปปิตอล ระหว่างวันที่ 2 ม.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67 เข้าด้วยกัน โดยยอดเงินลงทุน (200,000 บาทขึ้นไป) และจำนวนครั้งที่ลงทุน (5 ครั้งขึ้นไป) จะนับรวมจาก 3 บริการ ได้แก่ โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ และ DCA
 2. ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งสิทธิการรับ Starbucks e-Coupon ให้ผู้ลงทุนที่ลงทุนครบตามเงื่อนไข ภายใน 15 วันทำการ หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ดังนั้น ขอให้ผู้ลงทุนตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่ใช้กับบริการ โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ บริการ DCA และบริการกองทุน RMF/SSF/Thai ESG ทุกบัญชี ให้ถูกต้องก่อนวันที่ 1 ม.ค. 68
 3. ผู้ลงทุนที่เข้าเงื่อนไขโครงการจะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 400 บาท บน โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ โดย
  • ผู้ลงทุนที่ใช้บริการ โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 68 สามารถกดรับสิทธิ ได้ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68
  • ผู้ลงทุนที่ยังไม่สมัครบริการโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ต้องสมัครและเข้าใช้บริการครั้งแรก ภายในวันที่ 15 มี.ค. 68 โดยสามารถกดรับสิทธิภายในวันที่ 30 เม.ย. 68
  ทั้งนี้ หากไม่กดรับสิทธิภายในวันที่ 30 เม.ย. 68 ธนาคารจะถือว่าสละสิทธิ
 4. ผู้ลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 400 บาท 1 สิทธิเท่านั้นตลอดระยะเวลาโครงการ โดยสิทธิดังกล่าวไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และเงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon เป็นไปตามที่ Starbucks กำหนด ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่ www.bangkokbank.com/MFTAXSAVING67
 5. ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้สนับสนุนการขายฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาและส่งมอบของสมนาคุณ

เงื่อนไขการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต

 • กรณีผู้ลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม RMF/SSF/Thai ESG ด้วยบัตรเครดิต ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับคะแนนสะสม หรือ Cash Back จากการใช้บัตรเครดิต
 • รับชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพอเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ
 • เจ้าของบัตรเครดิต และ ผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน


คำเตือน
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น) 
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน 
  สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF/Thai ESG หรือสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 

 • ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333
 • บลจ.บัวหลวง หรือโทร. 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th
 • บลจ.บางกอกแคปปิตอล หรือโทร. 0 2618 1599 www.bcap.co.th
   


กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ลงทุนเพื่อออมไว้ใช้ยามเกษียณ และนำเงินลงทุนในกองทุน RMF ไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands เพื่อการเลี้ยงชีพ

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Pictet – Premium Brands, Class I EUR (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุน ETF ต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนปลายทางมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก

กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน เอกชน และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนระยะปานกลาง และระยะยาวในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์/ทรัพย์สินอื่น

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหุ้นขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่น

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากตั้งแต่ 0-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กลุ่มกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท เพื่อการเลี้ยงชีพ

ปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องตามช่วงอายุของผู้ลงทุน โดยมีนโยบายการลงทุนแบบผสม และจะลงทุนในทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/REITs และ/หรือ กองทุน ETF ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ มีให้เลือก 3 กองทุนตามสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนหุ้นทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหุ้นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น พลังงาน สื่อสาร ขนส่ง บริษัทในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดเอ็ม เอ ไอ

กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง หรือมีสภาพคล่องสูงสม่ำเสมอ หรือมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค

กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Kotak Funds - India Midcap Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นและตราสารอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับหุ้นขนาดกลาง (Mid Cap) ของบริษัทที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในตลาดหุ้นจีน A-Shares

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ JPMorgan Funds - US Growth Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน JPM US Growth I (acc) – USD เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class C (AD) USD เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Quality Growth Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญ รวมถึงตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศของบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการบริโภคในอนาคต

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Innovation Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน S-ACC (USD) เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนภายใต้การจัดการของ Pictet Asset Management ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Health Care Equity Fund เพียงกองทุนเดียว ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในอุตสาหกรรม Health Care ทั่วโลก

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class Y-ACC-USD เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพียงกองทุนเดียว ซึ่งมีนโยบายลงทุนในทองคำแท่ง

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนทั้งในและต่างประเทศในหน่วยลงทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่เน้นการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

ลงทุนระยะยาวเพื่อการออม และนำเงินลงทุนในกองทุน SSF ไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ (B-DYNAMIC BOND) (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม (กองทุนหลัก) ซึ่งลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Health Care Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class S (กองทุนหลัก) ซึ่งลงทุนใน ตราสารทุนกลุ่ม Health Care Sector ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class S Acc (USD) (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก

กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัมเพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม

ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของ NAV

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม

ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งในจีนหรือมีการดำเนินธุรกิจในจีน

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ JPMorgan Funds - US Growth Fund ชนิดหน่วยลงทุน JPM US Growth I (acc) - USD (กองทุนหลัก)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class C (AD) USD (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย หรือดำเนินธุรกิจหลักในประเทศภูมิภาคเอเชีย

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Innovation Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่คิดค้นและได้ประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมจากหลายธุรกิจทั่วโลก

กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งลงทุนในกองทุนปลายทางที่ลงทุนในบริษัททั่วโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอย่างยั่งยืน

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fidelity Funds - Global Technology Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class Y-ACC-USD (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยี

กลุ่มกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ เพื่อการออม

ลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)

ลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย โดยเงินลงทุนในกองทุน Thai ESG สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

กองทุนรวมบัวหลวงตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน

เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond)

กองทุนรวมบัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน

ลงทุนเน้นๆ ในหุ้นไทย ESG 10 ตัวที่ผู้จัดการกองทุนคัดสรรแล้ว

โปรโมชันพิเศษปี 2567

เปิดง่าย ซื้อได้เลย
ปี 2567

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท/ท่าน เมื่อเปิดบัญชีและซื้อกองทุน ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 2 ม.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67

โปรโมชันดีๆ เมื่อลงทุน RMF/SSF/Thai ESG ปี 2567

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 400 บาท/ท่าน เมื่อลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ  กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ระหว่างวันที่ 2 ม.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67
คำเตือน
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF หรือสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333
บลจ.บัวหลวง หรือโทร. (66) 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th
บลจ.บางกอกแคปปิตอล หรือโทร. (66) 0 2618 1599 www.bcap.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ