สิทธิพิเศษ

รับเครดิตเงินคืนค่าซื้อหน่วยลงทุน มูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุน RMF/SSF และแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards ทุก 1,000 คะแนน (จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายที่ซื้อหน่วยลงทุน)

ตั้งแต่ 3 ม.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66
รายละเอียด
 • SMS ลงทะเบียน พิมพ์ BPNT ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4545666 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อหน่วยลงทุน (การลงทะเบียนมีผลต่อทุกรายการในวันที่ลงทะเบียน)
 • แลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards ทุก 1,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืนค่าซื้อหน่วยลงทุน 100 บาท เมื่อซื้อหน่วยลงทุนลดหย่อนภาษี RMF/SSF ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (ผ่านช่องทางสาขา/โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ/บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง) 
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนไม่เกินมูลค่าของหน่วยลงทุนที่ซื้อ
เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร เฉพาะการซื้อหน่วยลงทุน (MCC 6211) กองทุนลดหย่อนภาษี RMF/SSF ของ บลจ.บัวหลวง และ บลจ.บางกอกแคปปิตอล ผ่านธนาคารกรุงเทพ (สาขา/โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ/บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง) และแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards ทุก 1,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืนค่าซื้อหน่วยลงทุน 100 บาท ระหว่างวันที่ 3 ม.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66 (ก่อนเวลา 16.00 น.) 
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนไม่เกินมูลค่าของหน่วยลงทุนที่ซื้อ
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน (เฉพาะบัตรหลัก) พิมพ์ BPNT ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4545666 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และต้องลงทะเบียนภายในวันเดียวกับที่ซื้อหน่วยลงทุน (การลงทะเบียนมีผลต่อทุกรายการในวันที่ลงทะเบียน) 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, dtac, true, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมรายการได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ 
 • ธนาคารจะทำการคำนวณจากเซลล์สลิปยอดใช้จ่ายที่ซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น 
 • เมื่อมีการทำรายการแลกคะแนน Thank You Rewards เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกรายการได้ 
 • คะแนนสะสม Thank You Rewards จะถูกหักออกจากคะแนนสะสม Thank You Rewards ในบัญชีของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนน Thank You Rewards ที่ทำการแลก เครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายที่ซื้อหน่วยลงทุน และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 
 • รับเครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้าบัตรหลักที่มีสถานะปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตรเครดิต จนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนให้ โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักที่ลงทะเบียนและมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขภายใน 90 วัน หลังจากวันที่ลงทะเบียน โดยจะนำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปลดยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้ เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตดังกล่าวไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้  
 • ขอสงวนสิทธิ์บัตรเครดิตที่ร่วมรายการต้องเป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ เฉพาะบัตรหลักที่ให้คะแนนสะสม Thank You Rewards เท่านั้น และคงสถานะปกติและไม่ผิดเงื่อนไขใด ในการใช้บัตรเครดิต 
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่ร่วมรายการสำหรับบัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ บัตรเครดิตแอร์เอเชีย บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพอเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรเครดิต Corporate / Purchasing และบัตรเสริมทุกประเภท และผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards เท่าที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น
 • การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน RMF/SSF ด้วยบัตรเครดิต ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับคะแนนสะสม หรือ Cash Back จากการใช้บัตรเครดิต
 • เจ้าของบัตรเครดิต และผู้ลงทุน ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม Thank You Rewards ได้ด้วยตนเองที่ แอปพลิเคชัน โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 0 2638 4000 กด 1522 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.bangkokbank.com/PointToInvest2566
 • กรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
ทางเลือกการลงทุนในกองทุน RMF/SSF
กองทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี RMF/SSF จากทั้ง บลจ.บัวหลวง และ บลจ.บางกอกแคปปิตอล

ดูรายละเอียด
คำเตือน
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF หรือสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333
บลจ.บัวหลวง หรือโทร. (66) 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th
บลจ.บางกอกแคปปิตอล หรือโทร. (66) 0 2618 1599 www.bcap.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ