สิทธิพิเศษ

รับเครดิตเงินคืนค่าซื้อหน่วยลงทุน มูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุน RMF/SSF และแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards ทุก 1,000 คะแนน (จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายที่ซื้อหน่วยลงทุน)

สิทธิรับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท/ท่าน/บลจ. เมื่อเปิดบัญชีใหม่กองทุน RMF/SSF และแลกใช้คะแนน Thank You Rewards รับเครดิตเงินคืนที่ซื้อหน่วยลงทุน

ตั้งแต่ 1 พ.ย. 65 - 30 ธ.ค. 65
รายละเอียด
 • SMS ลงทะเบียน พิมพ์ BPNT ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4545666 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อหน่วยลงทุน (การลงทะเบียนมีผลต่อทุกรายการในวันที่ลงทะเบียน)
 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อซื้อหน่วยลงทุนลดหย่อนภาษี RMF/SSF ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (ผ่านช่องทางสาขา/โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ/บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง) และแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards ทุก 1,000 คะแนน (จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายที่ซื้อหน่วยลงทุน)
 • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่กองทุน RMF/SSF และแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards เพื่อรับเครดิตเงินคืน ค่าซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. ที่เปิดบัญชีใหม่ มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท/ท่าน/บลจ. และจำกัดสิทธิรวม 3,000 สิทธิ/บลจ. ตลอดระยะเวลาโครงการ สามารถกดรับ Starbucks e-Coupon ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 66 - 30 เม.ย. 66 (โดยสมัครและเข้าใช้บริการ โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2565)
เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร เฉพาะการซื้อหน่วยลงทุน (MCC 6211) กองทุนลดหย่อนภาษี RMF/SSF ของ บลจ.บัวหลวง และ บลจ.บางกอกแคปปิตอล ผ่านธนาคารกรุงเทพ (สาขา/โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ/บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง) และแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards ทุก 1,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืนค่าซื้อหน่วยลงทุน 100 บาท ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65 (ก่อนเวลา 16.00 น.)
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนไม่เกินมูลค่าของหน่วยลงทุนที่ซื้อ
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน (เฉพาะบัตรหลัก) พิมพ์ BPNT ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4545666 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และต้องลงทะเบียนภายในวันเดียวกับที่ซื้อหน่วยลงทุน (การลงทะเบียนมีผลต่อทุกรายการในวันที่ลงทะเบียน)
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย LINE Mobile ไม่สามารถร่วมรายการได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารจะทำการคำนวณจากเซลส์สลิปยอดใช้จ่ายที่ซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
 • เมื่อมีการทำรายการแลกคะแนน Thank You Rewards เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกรายการได้
 • คะแนนสะสม Thank You Rewards จะถูกหักออกจากคะแนนสะสม Thank You Rewards ในบัญชีของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนน Thank You Rewards ที่ทำการแลกเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายที่ซื้อหน่วยลงทุน และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • รับเครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้าบัตรหลักที่มีสถานะปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตรเครดิต จนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนให้ โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักที่ลงทะเบียนและมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย และแสดงรายการในใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตในรอบบัญชีที่ธนาคารเครดิตเงินคืนให้
 • ขอสงวนสิทธิ์บัตรเครดิตที่ร่วมรายการต้องเป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ เฉพาะบัตรหลักที่ให้คะแนนสะสม Thank You Rewards เท่านั้น และคงสถานะปกติและไม่ผิดเงื่อนไขใดในการใช้บัตรเครดิต
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่ร่วมรายการสำหรับบัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ บัตรเครดิตแอร์เอเชีย บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพอเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรเครดิต Corporate / Purchasing และบัตรเสริมทุกประเภท และผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards เท่าที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น
 • การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน RMF/SSF ด้วยบัตรเครดิต ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับคะแนนสะสม หรือ Cash Back จากการใช้บัตรเครดิต
 • เจ้าของบัตรเครดิต และผู้ลงทุน ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม Thank You Rewards ได้ด้วยตนเองที่แอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 0 2638 4000 กด 1522
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bangkokbank.com/PointToInvest2565
 • กรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
ทางเลือกการลงทุนในกองทุน RMF/SSF
กองทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี RMF/SSF จากทั้ง บลจ.บัวหลวง และ บลจ.บางกอกแคปปิตอล

ดูรายละเอียด
คำเตือน
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF หรือสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333 
บลจ.บัวหลวง หรือโทร. (66) 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th
บลจ.บางกอกแคปปิตอล หรือโทร. (66) 0 2618 1599 www.bcap.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ