ทำไมต้องธนาคารกรุงเทพ

บริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยคุณบริหารรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกออมได้ตามใจ

สำหรับบัญชีประเภท DFCD ฝากเงินได้ไม่เกินจำนวนเงินตามเอกสารภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคต สำหรับบัญชีประเภท DSFCD ฝากเงินในบัญชี รวมทุกบัญชี ทุกสกุลเงิน ทุกธนาคารได้สูงสุด 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่าโดยไม่ต้องแสดงเอกสาร

สะดวกสบาย

ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ รายการเคลื่อนไหวของบัญชีและโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชี เงินบาทผ่านบัวหลวง
ไอแบงก์กิ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

การเปิดบัญชี

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศช่วยให้คุณลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และประหยัดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม หากคุณมีรายได้เป็นเงินสกุลต่างประเทศ และสามารถนำเงินบาทมาซื้อเงินสกุลต่างประเทศเพื่อเปิดบัญชีในอัตราแลกเปลี่ยนที่พอใจได้อีกด้วย

 

คุณสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ทั้งประเภทสะสมทรัพย์ ประจำ หรือกระแสรายวัน ด้วยเงินฝากขั้นต่ำเพียง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยฝากได้ใน 16 สกุลเงินหลัก ได้แก่

 • ดอลลาร์สหรัฐฯ
 • หยวน
 • ยูโร
 • ปอนด์สเตอร์ลิง
 • เยน
 • ดอลลาร์ฮ่องกง
 • ดอลลาร์ออสเตรเลีย
 • ดอลลาร์นิวซีแลนด์
 • ฟรังก์สวิส
 • ดอลลาร์แคนาดา
 • โครนเดนมาร์ก
 • โครนนอร์เวย์
 • โครนสวีเดน
 • ดอลล่าร์สิงคโปร์
 • มาเลเซียริงกิต
 • อินโดนีเซียรูเปีย

 

หมายเหตุ: มาเลเซียริงกิต และอินโดนีเซียรูเปีย เปิดได้เฉพาะบุคคลไทย/นิติบุคคลไทย ประเภทบัญชี DFCD

 

เรียกดูความเคลื่อนไหวของบัญชี และโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชีเงินบาท ผ่านบัวหลวง
ไอแบงก์กิ้งได้อย่างสะดวก และสามารถโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไปต่างประเทศ หรือถอนจากบัญชีเป็นธนบัตรต่างประเทศได้ที่สาขาที่ให้บริการอีกด้วย

 

เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ง่ายๆ เพียงนำเอกสารประกอบการเปิดบัญชีไปติดต่อสาขาธนาคารที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปคุณสมบัติสำคัญ และรายละเอียดบัญชี
หนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

คำถามที่พบบ่อย

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทที่มีแหล่งเงินจากในหรือต่างประเทศ (Domestic Funds Foreign Currency Deposit -DFCD) และ (Domestic Funds Special Foreign Currency Deposit -DSFCD) แตกต่างกันอย่างไร

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท DFCD และบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท DSFCD แตกต่างกัน เพียงเล็กน้อยในรายละเอียดเกี่ยวกับยอดเงินรวมสูงสุดที่ฝากในบัญชีและข้อกำหนดในการแสดงหลักฐานแจ้งภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเงินตราต่างประเทศในอนาคต ดังนี้

 

 • บัญชีประเภท DFCD ไม่กำหนดยอดรวมเงินฝากทุกสกุลเงิน ทุกบัญชี และทุกธนาคาร คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีได้ตามจำนวนเงินในเอกสารแสดงภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคต
 • บัญชีประเภท DSFCD คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีรวมทุกสกุลเงิน ทุกบัญชีและทุกธนาคาร ได้สูงสุด 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่าโดยไม่ต้องแสดงเอกสารเมื่อฝากเงิน
ใครสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท DFCD และบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท DSFCD
 • บัญชีประเภท DFCD เหมาะสำหรับบุคคลไทยทั่วไปที่มีรายได้เป็นสกุลเงินต่างประเทศหรือต้องการนำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชีและมีเอกสารแสดงภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคตนำมาแสดงต่อธนาคารเมื่อฝากเงิน
 • บัญชีประเภท DSFCD เหมาะสำหรับบุคคลไทยทั่วไปที่มีรายได้เป็นสกุลเงินต่างประเทศหรือต้องการนำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศออมเก็บไว้ในบัญชี ซึ่งลูกค้าอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเป็นเงินตราต่างประเทศไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (สกุลเงินอื่นเทียบเท่า) หรือไม่มีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้โดยลูกค้าไม่ต้องแสดงเอกสารเมื่อฝากเงิน
สามารถนำเงินบาทมาเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท DFCD และประเภท DSFCD ครั้งแรกและฝากเพิ่มในคร้งต่อไปได้หรือไม่
คุณสามารถนำเงินบาทในประเทศไทยมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อเปิดบัญชีประเภท DFCD และ DSFCD ครั้งแรกและฝากเพิ่มในครั้งต่อไปได้ โดยหากเป็นบัญชีประเภท DFCD คุณต้องแสดงเอกสารภาระค่าใช้จ่ายการชำระเงินตราต่างประเทศในอนาคตต่อธนาคารเมื่อเปิดบัญชีครั้งแรกหรือฝากเพิ่มในครั้งต่อไป
ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยนอะไร ในการแปลงเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท DFCD และ ประเภท DSFCD
ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยน "ราคาขาย-โอนเงิน" ในการแปลงเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท DFCD และ ประเภท DSFCD
ธนาคารให้ดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท DFCD และประเภท DSFCD หรือไม่

ธนาคารให้ดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบางสกุลเงิน

 

ดูอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

สามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท DFCD และประเภท DSFCD และขอรับเป็นเงินบาทได้หรือไม่ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมหรือไม่
คุณสามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท DFCD และ DSFCD และขอรับเป็นเงินบาทได้โดยธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยน "ราคารับซื้อ–โอนเงิน" และไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ
สามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท DFCD และประเภท DSFCD และรับเป็นธนบัตรต่างประเทศได้หรือไม่ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมหรือไม่

คุณสามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท DFCD และ DSFCD และรับเป็นธนบัตรต่างประเทศได้ โดยธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงิน ดังนี้

 

 • 1% ของจำนวนเงินที่ถอน สำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (ขั้นต่ำ 500 บาท)
 • 2% ของจำนวนเงินที่ถอน สำหรับสกุลเงินอื่นๆ (ขั้นต่ำ 500 บาท)
ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมอะไรบ้างในการโอนเงินสกุลต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท DFCD และประเภท DSFCD ไปต่างประเทศ
ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศซึ่งแตกต่างกันไปตามสกุลเงิน ระหว่าง 0.25%-1.25% ของจำนวนเงินที่ถอน (ขั้นต่ำ 500 บาท) และคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ (400 หรือ 1,150 บาท สำหรับสกุลเงินทั่วไป ยกเว้น สกุลเงินเยน และดอลลาร์ฮ่องกง)
สามารถฝากและถอนเงินได้ที่ไหนบ้าง
หากคุณเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของธนาคารในต่างจังหวัดที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ คุณสามารถฝากและถอนเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่และสาขาต่างจังหวัดที่ใดก็ได้ที่ให้บริการเงินฝากเงินตราต่างประเทศ แต่หากคุณเปิดบัญชีไว้กับสาขาของธนาคารที่มีหน่วยงานด้านต่างประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจะฝากและถอนเงินได้เฉพาะสาขาที่เปิดบัญชีไว้เท่านั้น
บริหารบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่

ทำได้ผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง โดยสามารถดูยอดเงินคงเหลือ รายการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลัง 2 เดือน และโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชีเงินบาทของตนเองได้ตลอดเวลา

 

ทั้งนี้ ลูกค้ายังไม่สามารถใช้บริการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อโอนเงินไปต่างประเทศได้

เลือกบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เหมาะกับคุณ

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ สำหรับบุคคลไทย ประเภทที่มีแหล่งเงินจากต่างประเทศ

บริหารเงินสกุลต่างประเทศที่ได้รับจากต่างประเทศ โดยออมไว้ในบัญชีและแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทในช่วงเวลาที่คุณพอใจอัตราแลกเปลี่ยน

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทพิเศษ

วางแผนการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในต่างประเทศในอนาคตอย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของค่าเงิน

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับชาวต่างชาติ

บัญชีสำหรับออมเงินสกุลต่างประเทศ โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาททันที ช่วยให้คุณบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน