ออมวันนี้

รับดอกเบี้ยสูง ไม่เสียภาษีเมื่อฝากครบตามเงื่อนไขรับฟรี กระเป๋าผ้า Be Cool มูลค่า 129 บาท* เพียงเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป หรือ
บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 11 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 (หรือจนกว่าของจะหมด)

*เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 1.075% ต่อปี เมื่อฝากเงินเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน
 เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 2.150% ต่อปี เมื่อฝากเงินเดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 12 เดือน

หมายเหตุ
  • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
  • การยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการโอนเงินตามคำสั่ง

ออมง่าย หักบัญชีรายเดือน ด้วยบริการโอนเงินตามคำสั่ง โอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพ ตามจำนวนและวันที่คุณกำหนดเองได้

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

รับสิทธิพิเศษจากสินเชื่อบ้านบัวหลวง เมื่อฝากเงินติดต่อกันตั้งแต่ 12 งวดขึ้นไป นับแต่วันที่เปิดบัญชี หรือยื่นคำขอสินเชื่อบ้านบัวหลวงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังเงินฝากครบกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวงโฟน 1333

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน