ใครๆ ก็ออมได้รับฟรี! ชุดกล่องใส่ดินสอ Blink Blink พร้อมดินสอสี 1 ชุด มูลค่า 80 บาท* เพียงเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี
ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป หรือบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
ตั้งแต่ 12 ม.ค. 62 - 28 ก.พ. 62 (หรือจนกว่าของจะหมด)*เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 0.66% ต่อปี เมื่อฝากเงินเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน
 เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 1.33% ต่อปี เมื่อฝากเงินเดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 12 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการโอนเงินตามคำสั่ง

ออมง่าย หักบัญชีรายเดือน ด้วยบริการโอนเงินตามคำสั่ง โอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพ ตามจำนวนและวันที่คุณกำหนดเองได้

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

รับสิทธิพิเศษจากสินเชื่อบ้านบัวหลวง เมื่อฝากเงินติดต่อกันตั้งแต่ 12 งวดขึ้นไป นับแต่วันที่เปิดบัญชี หรือยื่นคำขอสินเชื่อบ้านบัวหลวงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังเงินฝากครบกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวงโฟน 1333

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน