ทำไมต้องธนาคารกรุงเทพ

สะดวกสบาย

เหมาะสำหรับนักธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปที่มีรายได้จากต่างประเทศเป็นเงินสกุลต่างประเทศและต้องการออมเงินสกุลต่างประเทศไว้ในบัญชีโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทในทันที

แลกเปลี่ยน หรือออมได้ตามใจ

ฝากเงินที่รับมาจากต่างประเทศได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน หรือแลกเปลี่ยนเป็นบาท ณ วันที่พึงพอใจอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่ยุ่งยาก

ช่วยให้คุณบริหารรายรับรายจ่ายเป็นเงินสกุลต่างประเทศได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

การเปิดบัญชี

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศช่วยให้คุณบริหารจัดการรายได้จากต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

 

คุณสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ทั้งประเภทสะสมทรัพย์ ประจำ หรือกระแสรายวัน ด้วยเงินฝากขั้นต่ำเพียง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยฝากได้ใน 16 สกุลเงินหลัก ได้แก่

 

 • ดอลลาร์สหรัฐฯ
 • หยวน
 • ยูโร
 • ปอนด์สเตอร์ลิง
 • เยน
 • ดอลลาร์ฮ่องกง
 • ดอลลาร์ออสเตรเลีย
 • ดอลลาร์นิวซีแลนด์
 • ฟรังก์สวิส
 • ดอลลาร์แคนาดา
 • โครนเดนมาร์ก
 • โครนนอร์เวย์
 • โครนสวีเดน
 • ดอลล่าร์สิงคโปร์
 • มาเลเซียริงกิต
 • อินโดนีเซียรูเปีย

 

หมายเหตุ: มาเลเซียริงกิต และอินโดนีเซียรูเปีย เปิดได้เฉพาะบุคคลไทย/นิติบุคคลไทย ประเภทบัญชี DFCD

 

เรียกดูความเคลื่อนไหวของบัญชี และโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชีเงินบาท ผ่านบัวหลวง
ไอแบงก์กิ้ง ได้อย่างสะดวก และสามารถโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไปต่างประเทศ หรือถอนจากบัญชีเป็นธนบัตรต่างประเทศได้ที่สาขาที่ให้บริการอีกด้วย

 

เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ง่ายๆ เพียงนำเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ไปติดต่อสาขาธนาคารที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปคุณสมบัติสำคัญ และรายละเอียดบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

คำถามที่พบบ่อย 

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทที่มีแหล่งเงินจากต่างประเทศ (Special Foreign Currency Deposit -SFCD) คืออะไร
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทที่มีแหล่งเงินจากต่างประเทศ (Special Foreign Currency Deposit -SFCD) คือ บริการรับฝากเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพสำหรับลูกค้าบุคคลไทย ที่ให้คุณเลือกฝากเงินตราต่างประเทศได้ถึง 14 สกุลเงินหลัก โดยแหล่งของเงินที่จะฝากเข้าบัญชี ต้องมาจากต่างประเทศเท่านั้น
เงื่อนไขสำคัญของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท SFCD คืออะไรบ้าง
แหล่งของเงินที่จะฝากเข้าบัญชีต้องมาจากต่างประเทศเท่านั้น เช่น เงินโอนจากต่างประเทศ และสามารถฝากเงินในบัญชีรวมทุกบัญชี ทุกสกุลเงิน ทุกธนาคาร ไม่จำกัดจำนวนเงิน
สามารถนำเงินบาทมาฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท SFCD ได้หรือไม่
คุณไม่สามารถนำเงินบาทมาฝากเข้าบัญชีประเภท SFCD ได้ เนื่องจาก บัญชีประเภทนี้แหล่งของเงินที่นำมาฝากเข้าบัญชีต้องมาจากต่างประเทศเท่านั้น
สามารถโอนเงินสกุลต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท SFCD ไปต่างประเทศได้หรือไม่
ได้ โดยธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศแตกต่างกันไปตามสกุลเงิน ระหว่าง 0.25%-1.25% ของจำนวนเงินที่ถอน (ขั้นต่ำ 500 บาท) และค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ (400 หรือ 1,150 บาทสำหรับสกุลเงินทั่วไป ยกเว้น สกุลเงินเยน และดอลลาร์ฮ่องกง)
จะเกิดปัญหาใดหรือไม่ หากไม่โอนเงินจากต่างประเทศมาเปิดบัญชีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท SFCD ภายใน 1 เดือน หลังจากกรอกแบบฟอร์มคำขอขอเปิดบัญชีกับธนาคาร
ธนาคารจะยกเลิกบัญชีของคุณ หากคุณไม่โอนเงินจากต่างประเทศมาเปิดบัญชีภายใน 1 เดือน
สามารถฝากเงินสกุลต่างประเทศในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท SFCD ได้สูงสุดเท่าใด
ธนาคารไม่จำกัดจำนวนเงินในการฝากเงินซึ่งมีแหล่งที่มาจากต่างประเทศเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท SFCD
สำหรับการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อรับเป็นเงินบาท ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยนใด
ธนาคารกรุงเทพใช้อัตรา ‘ราคารับซื้อ – โอนเงิน’ ที่ปรากฏในตารางอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพ
สามารถฝากและถอนเงินด้วยธนบัตรต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท SFCD ได้หรือไม่

ได้ โดยธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการฝากและถอนเงินด้วยธนบัตรต่างประเทศ ดังนี้

 

 • 1 % ของจำนวนเงินที่ฝากหรือถอน สำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (ขั้นต่ำ 500 บาท)
 • 2% ของจำนวนเงินที่ฝากหรือถอน สำหรับสกุลเงินอื่นๆ (ขั้นต่ำ 500 บาท)

 

ทั้งนี้ การฝากธนบัตรต่างประเทศเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท SFCD ต้องแสดงหลักฐานการนำธนบัตรเข้ามาในประเทศไทย เช่น แบบแจ้งรายการเงินตราต่างประเทศ (Customs Declaration Form) ของกรมศุลกากร และบุคคลไทยสามารถฝากธนบัตรต่างประเทศเข้าบัญชีได้ไม่เกินวันละ 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า

หากต้องการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท SFCD ต้องทำอย่างไร
ติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ สำหรับลูกค้าบุคคลไทยใช้เอกสารบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
สามารถฝากและถอนเงินได้ที่ไหนบ้าง
หากคุณเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของธนาคารในต่างจังหวัดที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ คุณสามารถฝากและถอนเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่และสาขาต่างจังหวัดที่ใดก็ได้ที่ให้บริการเงินฝากเงินตราต่างประเทศ แต่หากคุณเปิดบัญชีไว้กับสาขาของธนาคารที่มีหน่วยงานด้านต่างประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจะฝากและถอนเงินได้เฉพาะสาขาที่เปิดบัญชีไว้เท่านั้น
บริหารบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท SFCD ทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่

คุณสามารถบริหารบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท SFCD ผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ เช่น ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและ รายการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลัง 2 เดือน โอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชีเงินบาทของตนเอง

 

ทั้งนี้ ลูกค้ายังไม่สามารถใช้บริการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไปต่างประเทศผ่านบริการ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้

สามารถมีบัตรเอทีเอ็มที่ผูกกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้หรือไม่
ธนาคารยังไม่เปิดให้บริการบัตรเอทีเอ็มสำหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
สามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศจากธนาคารกรุงเทพ สาขาในต่างประเทศ ได้หรือไม่
ไม่ได้ ธนาคารยังไม่เปิดให้บริการดังกล่าว

เลือกบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เหมาะกับคุณ

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ สำหรับบุคคลไทย ประเภทที่มีแหล่งเงินจากต่างประเทศ

บริหารเงินสกุลต่างประเทศที่ได้รับจากต่างประเทศ โดยออมไว้ในบัญชีและแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทในช่วงเวลาที่คุณพอใจอัตราแลกเปลี่ยน

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทพิเศษ

วางแผนการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในต่างประเทศในอนาคตอย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของค่าเงิน

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับชาวต่างชาติ

บัญชีสำหรับออมเงินสกุลต่างประเทศ โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาททันที ช่วยให้คุณบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน