รักทุกค่าย สมัครได้ทุกคน

รับเงินคืนสูงสุด 300 บาท สำหรับลูกค้า เอไอเอส, ดีแทค และทรูมูฟเอช ที่ไม่เคยสมัครโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เพียงเปิดบัญชี e-Savings พร้อมสมัครโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และยืนยันตัวตนด้วย Mobile ID ผ่านแอป atta พร้อมเติมเงินหรือจ่ายบิลค่าโทรศัพท์มือถือขั้นต่ำ 100 บาท

รับเพิ่ม! ฟรี Internet จากค่ายมือถือ เมื่อสมัครบริการ Mobile ID ที่ AIS Shop, dtac shop, True Shop

ระยะเวลาโครงการ 1 กันยายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566


วิธีเปิดบัญชี E-SAVINGS
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอส, ดีแทค และทรูมูฟเอช ที่เปิดบัญชี e-Savings พร้อมสมัครโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ สำเร็จ(ไม่รวมกรณียกเลิก แล้วกลับมาสมัครใหม่) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสิทธิพิเศษจะได้รับตามวิธีการยืนยันตัวตน ดังนี้

ยืนยันตัวตนด้วย Mobile ID (ลูกค้าต้องสมัครบริการ Mobile ID ที่สำนักบริการของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนเปิดบัญชี e-Savings)
 • เปิดบัญชี e-Savings พร้อมสมัครโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และยืนยันตัวตนด้วย Mobile ID ผ่านแอป atta สำเร็จ
 • ทำรายการเติมเงินหรือชำระบิลค่าโทรศัพท์มือถือ เอไอเอส, ดีแทค หรือทรูมูฟเอช ด้วยบัญชี e-Savings บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไปต่อรายการ จะได้รับสิทธิเงินคืน 50 บาทต่อรายการ โดยจะต้องเป็นการทำรายการผ่านเมนูเติมเงินหรือจ่ายบิลบนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพเท่านั้น
 • จำกัดสิทธิรับเงินคืน 1 สิทธิ/ท่าน/เดือน โดยจำกัดสิทธิรับเงินคืนสูงสุด 6 สิทธิ หรือรับเงินคืนสูงสุด 300 บาทต่อท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • การนับสิทธิต่อเดือน จะเริ่มนับสิทธิใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถึงวันสุดท้ายของเดือน
 • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี e-Savings บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
 • จำกัดสิทธิเงินคืน 10,000 สิทธิ ตลอดโครงการ

ยืนยันตัวตนด้วยวิธีอื่นๆ (NDID หรือ Be My ID)
 • เปิดบัญชี e-Savings พร้อมสมัครโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และยืนยันตัวตนด้วย NDID หรือ Be My ID สำเร็จ
 • ทำรายการเติมเงินหรือชำระบิลค่าโทรศัพท์มือถือ เอไอเอส, ดีแทค หรือทรูมูฟเอช ด้วยบัญชี e-Savings บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไปต่อรายการ จะได้รับสิทธิเงินคืน 25 บาทต่อรายการ โดยจะต้องเป็นการทำรายการผ่านเมนูเติมเงินหรือจ่ายบิลบนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพเท่านั้น
 • จำกัดสิทธิรับเงินคืน 1 สิทธิ/ท่าน/เดือน โดยจำกัดสิทธิรับเงินคืนสูงสุด 6 สิทธิ หรือรับเงินคืนสูงสุด 150 บาทต่อท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • การนับสิทธิต่อเดือน จะเริ่มนับสิทธิใหม่ ในวันที่ 1 ของเดือนถึงวันสุดท้ายของเดือนเดียวกัน
 • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี e-Savings บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
 • จำกัดสิทธิเงินคืน 34,000 สิทธิ ตลอดโครงการ
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯ กำหนด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ โทร.1333
เงื่อนไขการรับฟรี Internet จากเอไอเอส
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอสระบบเติมเงินและรายเดือน ที่สมัครบริการ Mobile ID ที่สำนักบริการของเอไอเอสสำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยลูกค้าจะได้รับฟรี แพ็กเกจเสริม Internet    เต็มสปีดจำนวน 5GB ระยะเวลา 7 วัน
 • สิทธิการใช้งานแพ็กเกจเสริม จะสามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครบริการ Mobile ID ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กันยายน 2565 จะได้รับ SMS ยืนยันการได้รับเติมแพ็กเกจเสริม ภายในวันที่ 6 กันยายน 2565
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครบริการ Mobile ID ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 จะได้รับ SMS ยืนยันการได้รับเติมแพ็กเกจเสริม ภายในวันถัดไป
 • จำกัดจำนวนสิทธิ 5,000 สิทธิตลอดโครงการ
 • กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที
 • ค่าบริการอินเทอร์เน็ตส่วนเกินจากแพ็กเกจ คิดตามโปรโมชั่นที่ใช้งาน
 • สิทธิการใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน ทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร AIS Call Center 1175
เงื่อนไขการรับฟรี Internet จากดีแทค
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดีแทคระบบเติมเงินและรายเดือน ที่สมัครบริการ Mobile ID ที่สำนักบริการของดีแทค (dtac shop) สำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยลูกค้าจะได้รับฟรี แพ็กเกจเสริม เล่นแอป 5 โซเชียล Facebook, Facebook Messenger, LINE, Twitter, IG ระยะเวลา 7 วัน มูลค่า 79 บาท
 • สิทธิการใช้งานแพ็กเกจเสริม เจ้าหน้าที่ dtac shop จะดำเนินการเพิ่มแพ็กเกจเสริมให้ลูกค้าหลังจากที่สมัครบริการ Mobile ID สำเร็จ และ สามารถเริ่มใช้ฟรีอินเตอร์เน็ตตามเงื่อนไขภายหลังได้รับข้อความยืนยัน
 • การใช้งานฟรีอินเทอร์เน็ตเฉพาะภายในแอปพลิเคชั่นที่กำหนดเท่านั้น โดยไม่รวมการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น กรณีการใช้งานนอกแอปพลิเคชั่นจะถูกคิดค่าอินเทอร์เน็ตตามแพ็กเกจหลักหรือแพ็กเกจเสริมที่มีอยู่
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน ทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ dtac Call center โทร.1678
เงื่อนไขการรับฟรี Internet จากทรู
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดาในระบบเติมเงินและระบบรายเดือน และมีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status)
 • รับแพ็กเกจเสริมเน็ตฟรี 5GB นาน 7 วัน มูลค่า 99 บาท เพียงสมัครบริการ Mobile ID ที่ True Shop ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
 • ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ 5G ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมจำนวน 2 กิกะไบต์ (GB)
 • ผู้ใช้บริการจะเริ่มใช้งานแพ็กเกจเสริมได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการรับสิทธิใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร 1242 หรือ สอบถามพนักงานขาย

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ