เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ e-Savings

1.

เลือกเมนู “ธุรกรรม”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “เปิดบัญชีใหม่”

4.

เลือก “บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ e-Savings”

5.

อ่านรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ เเละเลือก “เปิดบัญชี”

6.

เลือกสกุลเงิน เเละกด “ต่อไป”

7.

อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และกด “ยอมรับ”

8.

อ่านหนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และกด “ยอมรับ”

9.

อ่านหนังสือแสดงความประสงค์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และกด “ยืนยัน”

10.

ระบุข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบกับกรมการปกครอง และกด “ต่อไป”

11.

ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA) และกด “ยินยอม”

12.

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ระบุแหล่งที่มาของเงิน และวัตถุประสงค์ของบัญชี จากนั้นกด “ต่อไป”

13.

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกด “ต่อไป”

14.

ถ่ายรูปใบหน้า โดยเลื่อนใบหน้าให้ตรงในกรอบวงกลม และทำตามคำแนะนำเพื่อพิสูจน์ความเป็นบุคคล


15.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อยืนยันการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

16.

เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ e-Savings สำเร็จ

17.

บัญชีที่เปิดสำเร็จจะถูกเพิ่มในหน้า “บัญชี” โดยอัตโนมัติ และพร้อมทำรายการได้ทันที

1.

เลือกเมนู “บัญชี”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือกบัญชีที่ต้องการขอหน้าสมุดบัญชีออนไลน์

4.

กด “…” มุมขวาบน

5.

เลือก “ขอหน้าสมุดบัญชีออนไลน์”

6.

กดที่สัญลักษณ์รูปจดหมายเพื่อขอหน้าสมุดบัญชีออนไลน์

7.

ธนาคารจะส่งหน้าสมุดบัญชีให้คุณทางอีเมล

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ