แนวคิดโครงการ

ความพร้อมในการบริจาคของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน การสะสมวันละนิดด้วยการออมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการร่วมเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน ประกอบกับการออมเป็นวินัยทางการเงินที่ควรรณรงค์ให้เป็นพื้นฐานของทุกคนอย่างต่อเนื่อง กระปุกออมสิน #ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ คอลเลคชั่นพิเศษถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการออมและเป็นของที่ระลึกแห่งความทรงจำเพื่อรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรูปแบบจำลองอุปกรณ์ของทรงงาน 3 แบบ คือ วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป และพระราชพาหนะทรงงาน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  • เพื่อสานต่อพระราชปณิธานแห่งการให้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหลังสุดท้าย ที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  • เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสครบรอบ 2 ปี ของการเสด็จสู่สวรรคาลัย ที่ทรงมีพระราชจริยวัตรที่เป็นแบบอย่างของการออม และพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตที่พอเพียงแก่ประชาชน

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม

สมัคร-โอน-รับ

ได้ที่สาขาธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ

หมายเหตุ

  • กระปุกที่ระลึกมีจำนวนจำกัด
  • สงวนสิทธิ์ 1 บัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์ เพื่อแลกรับกระปุกที่ระลึกได้ไม่เกิน 3 กระปุก โดยไม่ซ้ำแบบ