ฉลองสงกรานต์แบบไทย ห่างไกล “โควิด-19”

วันสงกรานต์นับเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพ และเปิดโอกาสให้คนที่ทำงานอยู่ต่างถิ่นได้กลับไปยังภูมิลำเนาเดิมของตัวเอง รวมทั้งได้ทำบุญร่วมกับครอบครัวรับปีใหม่ตามประเพณีไทย แต่เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เราจึงควรรู้วิธีปฏิบัติตัวเพื่อสืบสานประเพณีวันสงกรานต์แบบปลอดภัย เพื่อตัวเราเองและคนที่เรารัก

แนวทางการจัดกิจกรรม

สำหรับแนวทางการจัดกิจกรรม วันสงกรานต์ ปี 2564 จะจัดภายใต้สโลแกน “สงกรานต์ ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ” เพื่อให้การฉลองปีใหม่แบบไทยดำเนินต่อไปได้พร้อมๆ กับมาตรการควบคุมโรคระบาด ซึ่งมีข้อควรปฏิบัติและข้องดเว้น ดังนี้

กิจกรรมที่จัดได้

 1. พิธีสรงน้ำพระ และกิจกรรมอื่นๆ ทางศาสนา
 2. พิธีรดน้ำดำหัว ตามประเพณีนิยมหรือตามรูปแบบที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด
 3. ท่องเที่ยว หรือเดินทางกลับภูมิลำเนา อาจจะต้องดูข้อกำหนดของแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ควบคุม/เฝ้าระวัง และต้องไม่ลืมยึดถือแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
  • ใส่หน้ากาก
  • ล้างมือบ่อยๆ
  • เว้นระยะห่าง
  • สแกนไทยชนะ และหมอชนะ
 4. สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

กิจกรรมที่งดจัด

งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่

   

 1. งดรวมกลุ่มสาดน้ำ
 2. งดจัดคอนเสิร์ต 
 3. งดประแป้ง
 4. งดเล่นปาร์ตี้โฟม

เพิ่มความอุ่นใจ ประกันภัยโควิด คัฟเวอร์

หรือหากใครต้องการเพิ่มความมั่นใจ เที่ยวทุกที่ได้อย่างมีความสุขในช่วงสงกรานต์นี้ ตัวช่วยสร้างความอุ่นใจด้วย ประกันภัยโควิด คัฟเวอร์ คุ้มครองครอบคลุม ช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาล

 

สุขสันต์วันสงกรานต์ ฉลองปีใหม่ไทยกันอย่างปลอดภัย ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ร่วมแรงร่วมใจ ก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน
ข้อมูล: กระทรวงวัฒนธรรม, ศูนย์ข้อมูล COVID-19

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ