ประกาศการปรับปรุงระบบ

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น ธนาคารจะทำการปรับปรุงระบบซึ่งจะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบางประเภทได้ชั่วคราวในช่วงเวลาดังนี้

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 21.00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.

 • ท่านจะไม่สามารถใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบิซ ไอแบงก์กิ้ง

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 22.30 น. ถึงวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 05.00 น.

 • ท่านจะไม่สามารถใช้บริการเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม และเครื่องบัวหลวงเงินฝากฉับไวทั่วประเทศ
 • ท่านจะไม่สามารถรับเงินโอนจากต่างธนาคารมายังบัญชีธนาคารกรุงเทพได้
 • ผู้ถือบัตรเดบิต บีเฟิสต์ ทุกประเภท จะไม่สามารถใช้บัตรทำธุรกรรมดังนี้
  • ทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มและเครื่องบัวหลวงเงินฝากฉับไวทั่วประเทศ รวมทั้งเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารอื่นทั้งในและต่างประเทศ
  • ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC และ MPOS) และผ่านทางอินเทอร์เน็ต (e-Commerce)
  • ใช้บริการธนาคารผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
 • บัตรเดบิต Purchasing Card จะไม่สามารถใช้บัตรทำธุรกรรมดังนี้
  • ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC และ MPOS) และผ่านทางอินเทอร์เน็ต (e-Commerce)
  • ใช้บริการธนาคารผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
 • ผู้ถือบัตรเงินสด Smart Student Card (บัตรเงินสด Prepaid ATM Card) จะไม่สามารถใช้บัตรทำธุรกรรมดังนี้
  • ทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มทั่วประเทศ
  • การเติมมูลค่าเงินในบัตร ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม และบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
  • ใช้บริการธนาคารผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
 • ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท จะไม่สามารถใช้บัตรทำธุรกรรมดังนี้
  • เบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มทั่วประเทศ และเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารอื่นในประเทศ
  • ใช้บริการธนาคารผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
 • ผู้ถือบัตร VISA, Mastercard, AMEX, UnionPay, Pulse และ JCB รวมทั้งบัตร Non-Bank เช่น Aeon, Easybuy และ Amoney จะไม่สามารถทำรายการถอน/สอบถามยอดที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม
 • ท่านจะไม่สามารถเรียกข้อมูล Statement ผ่านบริการ Corporate iCash
 • ท่านจะไม่สามารถใช้บริการเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการออนไลน์ (Payment on the Net และ Online Bill Payment)

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0 2645 5555

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน