ประกาศการปรับปรุงระบบ

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น ธนาคารจะทำการปรับปรุงระบบในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา
3.00-5.30 น.
ซึ่งจะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบางประเภทได้ชั่วคราว ดังนี้

 

บัตรเดบิตและบัตรเครดิต

 • ผู้ถือบัตรเดบิต บีเฟิสต์ ทุกประเภท และบัตรเดบิต Purchasing Card จะไม่สามารถใช้บัตรทำธุรกรรมดังนี้
  • ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC และ MPOS) และผ่านทางอินเทอร์เน็ต (E-Commerce)
  • ใช้บริการธนาคารผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
 • ผู้ถือบัตรเงินสด Smart Student Card (บัตรเงินสด Prepaid ATM Card) จะไม่สามารถใช้บัตรทำธุรกรรมดังนี้
  • ทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มทั่วประเทศ
  • การเติมมูลค่าเงินในบัตร ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม และบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
  • ใช้บริการธนาคารผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
 • ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท จะไม่สามารถใช้บัตรทำธุรกรรมดังนี้
  • ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC และ MPOS) และผ่านทางอินเทอร์เน็ต (E-Commerce)
  • เบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)
  • ใช้บริการธนาคารผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
 • ผู้ถือบัตร Fleet Card และบัตร Pre-paid Card (Shell, Caltex) ธนาคารกรุงเทพ จะไม่สามารถใช้บัตรชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC)
 • ร้านค้ารับบัตรของธนาคารจะไม่สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตร VISA, MasterCard, AMEX และ JCB ผ่านช่องทาง EDC, MPOS และ E-Commerce

 

เอทีเอ็มและธนาคารอัตโนมัติ

 • ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ โอนเงินพร้อมเพย์ และชำระค่าสินค้าและบริการข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม
 • ท่านจะไม่สามารถทำรายการโอนเงินไปบัญชีธนาคารอื่น (ORFT) และทำรายการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวม ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

 

โมบายและอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง

 • ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และบิซ ไอแบงก์กิ้งได้ 
 • ท่านจะไม่สามารถเรียกข้อมูล Statement ผ่านบริการ Corporate iCash
 • บริการเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการออนไลน์ (Payment on the Net และ Online Bill Payment) จะไม่สามารถใช้บริการได้

 

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0 2645 5555

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน