ประกาศการปรับปรุงระบบ

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น ธนาคารจะทำการปรับปรุงระบบในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 03:00-05:30 น. ซึ่งจะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบางประเภทได้ชั่วคราว ดังนี้


 • บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
 • บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง
 • บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง
 • บริการบัวหลวง ไอเพย์
 • บริการ Be Express Pay
 • บริการคอร์ปอเรท ไอแคช
 • บริการไอเทรด
 • บริการบัวหลวง ไอซัพพลาย
 • บริการ Bualuang e-Guarantee
 • บริการ Electronic Bill Presentment and Payment
 • บริการ Electronic Data Delivery Service

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0 2645 5555เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน