ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ
ร่วมสร้างความสำเร็จและเติบโตไปกับเรา

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย

ด้วยความมุ่งหมายของธนาคารที่ธนาคารให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า ทำประโยชน์ให้กับสังคม และให้โอกาสพนักงานทุกคนได้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร ธนาคารจึงมีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทสถาบันต่างประเทศ และ ในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนได้ที่ www.bangkokbank.com ซึ่งจะประกาศรับสมัครทุนในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 2 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3
โทร. (66) 0-2296-8358 
โทรสาร: (66) 0-2685-7709
อีเมล: nantiya.anu@bbl.co.th, anchalee.thu@bbl.co.th 


อิสราวดี
ชีวศิริพลังกร
Finance, London Business School

มานน วราภักดิ์
Electrical Engineering, University of Southern California

จาตุรันต์ ปั้นสุวรรณ
Accounting and Finance, London School of Economics and Political Science

อาภารัตน์ ศิริพัฒน์
MBA,
NorthWestern University


พิชัย ไกรโกศล
MBA, University of  California


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย

ด้วยความมุ่งหมายของธนาคารที่ธนาคารให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า ทำประโยชน์ให้กับสังคม และให้โอกาสพนักงานทุกคนได้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร ธนาคารจึงมีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทสถาบันต่างประเทศ และ ในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนได้ที่ www.bangkokbank.com ซึ่งจะประกาศรับสมัครทุนในช่วงเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล

  (66) 0-2296-8358 
  nantiya.anu@bbl.co.th, anchalee.thu@bbl.co.th


  โอกาสท้าทายที่ธนาคารกรุงเทพ 
ทำความรู้จักกับ
สายงานหลากหลายที่ธนาคารกรุงเทพ เปิดโอกาสท้าทายให้ได้เรียนรู้และประสบการณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่:

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 2 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3

  (66) 0-2296-8358 
(66) 0-2685-7709
  nantiya.anu@bbl.co.th, anchalee.thu@bbl.co.th

ดาวน์โหลดแผนที่ ธนาคารกรุงเทพ พระราม 3

อิสราวดี
ชีวศิริพลังกร
Finance, London Business School

มานน วราภักดิ์
Electrical Engineering, University of Southern California

จาตุรันต์ ปั้นสุวรรณ
Accounting and Finance, London School of Economics and Political Science

อาภารัตน์ ศิริพัฒน์
MBA,
NorthWestern University


พิชัย ไกรโกศล
MBA, University of  California


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย

ด้วยความมุ่งหมายของธนาคารที่ธนาคารให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า ทำประโยชน์ให้กับสังคม และให้โอกาสพนักงานทุกคนได้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร ธนาคารจึงมีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทสถาบันต่างประเทศ และ ในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนได้ที่ www.bangkokbank.com ซึ่งจะประกาศรับสมัครทุนในช่วงเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล
  (66) 0-2296-8358 
  nantiya.anu@bbl.co.th, anchalee.thu@bbl.co.th


  โอกาสท้าทายที่ธนาคารกรุงเทพ 
ทำความรู้จักกับ
สายงานหลากหลายที่ธนาคารกรุงเทพ เปิดโอกาสท้าทายให้ได้เรียนรู้และประสบการณ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่:

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 2 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3
  (66) 0-2296-8358 
(66) 0-2685-7709
  nantiya.anu@bbl.co.th, anchalee.thu@bbl.co.th

ดาวน์โหลดแผนที่ ธนาคารกรุงเทพ พระราม 3

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone