การเงินธนกิจและการลงทุน

บริการกิจการการเงินธนกิจของธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้คำแนะนำและสนับสนุนบริษัทของท่านในการบริหารการเงินทุกรูปแบบ ตั้งแต่การจัดการสินเชื่อร่วม ไปจนถึงการรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ นอกจากนี้ธนาคารยังมีบริการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรวมกิจการ และการบริหารโครงการ

ประสบการณ์ยาวนาน

ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยาวนานระหว่างธนาคารกรุงเทพกับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างลึกซึ้ง กอปรกับเครือข่ายสาขาที่แข็งแกร่ง ธนาคารจึงเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายตราสารหนี้เพื่อการเพิ่มทุนให้แก่บริษัทต่างๆ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึงร้อยละ 20

ธนาคารสามารถช่วยเหลือท่านในการเพิ่มทุนทุกรูปแบบ และการจัดสรรหุ้น  ตั้งแต่การรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ การอำนวยสินเชื่อร่วมของกลุ่มธนาคาร หรือการหาหุ้นส่วนร่วมทุน

การระดมทุน

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพสามารถระดมเพิ่มทุนด้วยการจัดจำหน่ายพันธบัตรรัฐวิสาหกิจเป็นมูลค่ารวมกว่า 54,000 ล้านบาท และหุ้นกู้เอกชนอีก 113,400  ล้านบาท

การจัดจำหน่ายตราสารหนี้

บริการการเงินธนกิจและการลงทุนของธนาคารกรุงเทพมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีจำนวนผู้ถือบัญชีถึงกว่า 17 ล้านท่าน เครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 1,200 สาขา สายสัมพันธ์กับลูกค้าที่แน่นแฟ้นและกว้างขวางมีประโยชน์อย่างมากต่อการจัดจำหน่ายตราสารหนี้และระดมทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สินเชื่อโครงการ

ธนาคารกรุงเทพให้บริการด้านคำแนะนำแก่โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ บริการด้านนี้ของธนาคารประกอบด้วย การสร้างแบบจำลองเชิงปริมาณ ความรู้ความเข้าใจในระเบียบและกฎเกณฑ์ของทางราชการ การได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานของรัฐ ความเข้าใจในโครงสร้างทางการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนความเป็นผู้นำในตลาดซึ่งทำให้ธนาคารสามารถเสนอราคาที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าได้  ธนาคารมีความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมพลังงานและโทรคมนาคม
ธนาคารกรุงเทพเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ลูกค้าไว้วางใจใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นมูลค่าสูง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้บริการค้าตราสารหนี้เป็นปริมาณมากที่สุดแห่งหนึ่ง อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ให้บริการค้าพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ในตลาดรองตราสารหนี้อีกด้วย
Tips/Useful Info
การจัดจำหน่ายตราสารหนี้
ธนาคารมีผลงานในการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ที่โดดเด่น
 
ฐานเงินฝาก
ธนาคารกรุงเทพมีบัญชีเงินฝากระยะยาวมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านบาท สำหรับการจัดโครงสร้างด้านการเงินและสินเชื่อ
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone