บริการจ่ายเงินเดือน Bualuang Payroll

เหนือกว่าด้วยประสิทธิภาพสูงสุด และ สิทธิประโยชน์สำหรับพนักงาน

องค์กรชั้นนำวางใจ เลือกใช้บริการจ่ายเงินเดือน Bualuang Payroll

เพราะการจ่ายเงินเดือนคือระบบพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อบุคลากรทั้งองค์กร ท่านจึงต้องการระบบที่ช่วยให้ทุกอย่างรวดเร็วง่ายดายและถูกต้องแม่นยำสูงสุด ธนาคารกรุงเทพจึงออกแบบบริการจ่ายเงินเดือน Bualuang Payroll ด้วยเทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัยภายใต้ระบบความปลอดภัยมาตรฐานสากล พร้อมด้วยทีมงาน
มืออาชีพซึ่งคอยแนะนำตลอดจนอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน เพื่อจัดการระบบการจ่ายเงินเดือนให้มี
ความคล่องตัวสูงสุด

นอกจากนี้ บริการจ่ายเงินเดือน Bualuang Payroll ยังให้ท่านได้มากกว่าการจ่ายเงินเดือนผสานความคุ้มค่าด้วยสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาเพื่องค์กรและพนักงานของท่านโดยเฉพาะ พร้อมบริการอื่นๆ อีกมากมายที่พนักงาน
ทุกคนจะได้รับ เมื่อมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมองค์กรชั้นนำวางใจเลือกใช้บริการจ่ายเงินเดือน Bualuang Payroll ของธนาคารกรุงเทพ

เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร จ่ายเงินเดือนคล่องตัว

 • ลดทั้งขั้นตอน เวลา และค่าใช้จ่ายในการทำรายการจ่ายเงินเดือน
 • สามารถทำรายการจ่ายเงินเดือนได้ทุกวัน
 • กำหนดและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายเงินได้ตามต้องการ (คอร์ปอเรท ไอแคช และบิซ ไอแบงก์กิ้ง)
 • รับสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาเพื่อองค์กรและพนักงานของท่านโดยเฉพาะ


มอบความสะดวกสบายและอุ่นใจให้พนักงานทุกระดับ

 • รับเงินเดือนตรงวันที่กำหนด
 • ถอนเงินสดสะดวก ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มทั่วประเทศ และสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบริการบัวหลวงโฟน 1333 ได้ทุกที่ทุกเวลา
 • ยิ่งมั่นใจเมื่อใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท บัตรเดบิตชิพอัจฉริยะ EMV ใบแรกของไทย ที่มีมาตรฐาน
  ความปลอดภัยชั้นสูง
 • โอกาสรับผลตอบแทนที่ดี และจ่ายภาษีลดลง เมื่อลงทุนกับกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF


คุณสมบัติพิเศษและการให้บริการ

 • จ่ายเงินเดือนตรงวันที่กำหนด
 • ดำเนินการเปิดบัญชีให้กับพนักงานของท่านถึงสำนักงาน
 • ทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านบริการ และอำนวยความสะดวกในการติดตั้งระบบพร้อม
  คู่มือและ CD แนะนำการใช้งาน
 • ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเลือกใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 ระบบ ดังนี้
  • บริการคอร์ปอเรท ไอแคช
  • บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง
  • File Upload
 • มั่นใจกับระบบมาตรฐานความปลอดภัยสากลระดับโลก

หลากหลายช่องทาง รองรับองค์กรทุกระดับ

บริการจ่ายเงินเดือน Bualuang Payroll มีช่องทางในการส่งข้อมูลการจ่ายเงินเดือนได้อย่างรวดเร็วถึง
3 ระบบที่สามารถเลือกให้เหมาะกับขนาดและความต้องการขององค์กรของท่าน

คุณสมบัติ

คอร์ปอเรท ไอแคช

บิซ ไอแบงก์กิ้ง

File Upload

จ่ายเงินเดือนให้พนักงานที่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ

จ่ายเงินเดือนให้พนักงานที่มีบัญชีต่างธนาคาร

-

กำหนดวันที่จ่ายเงินเดือนได้ล่วงหน้า

จ่ายเงินเดือนพนักงานได้จำนวนมาก โดยทำรายการเพียงครั้งเดียว

กำหนดเวลาตัดบัญชีบริษัท เพื่อทำรายการจ่ายเงินเดือนได้

-

-

ซอฟต์แวร์และ/หรืออุปกรณ์สำหรับการใช้งานบริการ Bualuang Payroll

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

เพิ่มระบบความปลอดภัยด้วยการออกรหัสจากโทเค็น (Token) และรหัสผู้ใช้งาน (User ID)

-

ดาวน์โหลด เพื่อดูและพิมพ์ผลการจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตัวเอง

ธนาคารมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการติดตั้งและแนะนำวิธีการใช้งาน

ระบบการเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต

Modem 
(ชนิด Auto-dial) ความเร็วไม่ต่ำกว่า 9,600 bps.
(Hi-speed
Modem 
ไม่รองรับ)

เพียงแจ้งความประสงค์ใช้บริการได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  ของผู้รับมอบอำนาจ
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลระบุความประสงค์ใช้บริการจ่ายเงินเดือน Bualuang Payroll

ปรึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาและสำนักธุรกิจธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ หรือ
โทร. บัวหลวงโฟน 1333

เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร จ่ายเงินเดือนคล่องตัว

 • ลดทั้งขั้นตอน เวลา และค่าใช้จ่ายในการทำรายการจ่ายเงินเดือน
 • สามารถทำรายการจ่ายเงินเดือนได้ทุกวัน
 • กำหนดและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายเงินได้ตามต้องการ (คอร์ปอเรท ไอแคช และบิซ ไอแบงก์กิ้ง)
 • รับสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาเพื่อองค์กรและพนักงานของท่านโดยเฉพาะ


มอบความสะดวกสบายและอุ่นใจให้พนักงานทุกระดับ

 • รับเงินเดือนตรงวันที่กำหนด
 • ถอนเงินสดสะดวก ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มทั่วประเทศ และสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบริการบัวหลวงโฟน 1333 ได้ทุกที่ทุกเวลา
 • ยิ่งมั่นใจเมื่อใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท บัตรเดบิตชิพอัจฉริยะ EMV ใบแรกของไทย ที่มีมาตรฐาน
  ความปลอดภัยชั้นสูง
 • โอกาสรับผลตอบแทนที่ดี และจ่ายภาษีลดลง เมื่อลงทุนกับกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF


คุณสมบัติพิเศษและการให้บริการ

 • จ่ายเงินเดือนตรงวันที่กำหนด
 • ดำเนินการเปิดบัญชีให้กับพนักงานของท่านถึงสำนักงาน
 • ทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านบริการ และอำนวยความสะดวกในการติดตั้งระบบพร้อม
  คู่มือและ CD แนะนำการใช้งาน
 • ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเลือกใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 ระบบ ดังนี้
  • บริการคอร์ปอเรท ไอแคช
  • บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง
  • File Upload
 • มั่นใจกับระบบมาตรฐานความปลอดภัยสากลระดับโลก
หลากหลายช่องทาง รองรับองค์กรทุกระดับ

บริการจ่ายเงินเดือน Bualuang Payroll มีช่องทางในการส่งข้อมูลการจ่ายเงินเดือนได้อย่างรวดเร็วถึง
3 ระบบที่สามารถเลือกให้เหมาะกับขนาดและความต้องการขององค์กรของท่าน

คุณสมบัติ

คอร์ปอเรท ไอแคช

บิซ ไอแบงก์กิ้ง

File Upload

จ่ายเงินเดือนให้พนักงานที่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ

จ่ายเงินเดือนให้พนักงานที่มีบัญชีต่างธนาคาร

-

กำหนดวันที่จ่ายเงินเดือนได้ล่วงหน้า

จ่ายเงินเดือนพนักงานได้จำนวนมาก โดยทำรายการเพียงครั้งเดียว

กำหนดเวลาตัดบัญชีบริษัท เพื่อทำรายการจ่ายเงินเดือนได้

-

-

ซอฟต์แวร์และ/หรืออุปกรณ์สำหรับการใช้งานบริการ Bualuang Payroll

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

เพิ่มระบบความปลอดภัยด้วยการออกรหัสจากโทเค็น (Token) และรหัสผู้ใช้งาน (User ID)

-

ดาวน์โหลด เพื่อดูและพิมพ์ผลการจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตัวเอง

ธนาคารมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการติดตั้งและแนะนำวิธีการใช้งาน

ระบบการเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต

Modem 
(ชนิด Auto-dial) ความเร็วไม่ต่ำกว่า 9,600 bps.
(Hi-speed
Modem 
ไม่รองรับ)

เพียงแจ้งความประสงค์ใช้บริการได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  ของผู้รับมอบอำนาจ
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลระบุความประสงค์ใช้บริการจ่ายเงินเดือน Bualuang Payroll

ปรึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาและสำนักธุรกิจธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ หรือ
โทร. บัวหลวงโฟน 1333

Bualuang Payroll Benefits
เชื่อมทุกความต้องการในหนึ่งเดียว สิทธิประโยชน์ ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายของมนุษย์เงินเดือน


Tips/Useful Info

นอกจากจะใช้สำหรับการ
จ่ายเงินเดือนแล้ว บริการ
คอร์ปอเรท ไอแคช และบิซ ไอแบงก์กิ้ง ยังสามารถช่วยให้การบริหารการเงินในองค์กรของท่าน เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
คล่องตัวยิ่งขึ้น

 
บริการคอร์ปอเรท ไอแคช 
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรขนาดใหญ๋

บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง 
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตที่คล่องตัวและปลอดภัยสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone