บริการด้านหลักทรัพย์

พร้อมให้บริการท่านด้วยระบบงานประสิทธิภาพสูง และการปฏิบัติงานที่
แม่นยำ เชี่ยวชาญ และเชื่อถือได้ โดยบุคลากรคุณภาพที่พร้อมด้วยประสบการณ์ในงานบริการด้านหลักทรัพย์อย่างครบวงจร

ธนาคารกรุงเทพเริ่มให้บริการรับฝากหลักทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2487 จนกระทั่งปี 2529 ธนาคารได้จัดตั้งฝ่าย
หลักทรัพย์บริการขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้บริการด้านหลักทรัพย์อย่างครบวงจรแก่นักลงทุนสถาบันจาก
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

ด้วยประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพของทีมงาน รวมทั้งหลักประกันจากการได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องในระดับนานาชาติด้วยรางวัล “ผู้รับฝากทรัพย์สินยอดเยี่ยม” จากวารสารโกลเบิล ไฟแนนซ์ (ปี 2551-2558) และการจัดอันดับให้เป็น “Top-Rated” จาก Global Custodian Agent Banks in Emerging Markets Survey ซึ่งมาจากการให้คะแนนของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ (ปี 2553-2556) ท่านจึงมั่นใจได้ว่า เราสามารถให้บริการทางด้านหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

โดยธนาคารพร้อม และยินดีให้บริการกับลูกค้ากลุ่มต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบริการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ดังนี้

 • บริการสำหรับกองทุนรวม

  ให้บริการดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ด้วยระบบงานประสิทธิภาพสูง บุคลากรคุณภาพที่พร้อมด้วยประสบการณ์ และการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง และโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกองทุน
 • บริการสำหรับกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการลงทุนของสถาบัน

  ให้บริการรับฝากทรัพย์สิน (Custodian) บริการงานปฏิบัติการจัดการกองทุน (Fund Accounting) รวมทั้งบริการนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Registrar) ด้วยระบบงานที่ทันสมัย ด้วย
  ขั้นตอนการทำงานที่รัดกุม ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล โดยทีมงานที่พร้อมให้บริการและมีประสบการณ์สูง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนและการลงทุนของท่าน
 • บริการสำหรับการออกหุ้นกู้ และพันธบัตร

  ธนาคารกรุงเทพได้รับความไว้วางใจจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริษัทและสถาบันรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่องในการให้บริการดูแล และจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการจ่ายเงินตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้ถือหลักทรัพย์ (เช่น หน่วยลงทุนกองทุนรวม หุ้นกู้ และพันธบัตร เป็นต้น)
  นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit