บริการด้านหลักทรัพย์

พร้อมให้บริการท่านด้วยระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งการปฏิบัติงานที่เชี่ยวชาญและเชื่อถือได้

ธนาคารกรุงเทพให้บริการด้านหลักทรัพย์อย่างครบวงจรแก่นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพของทีมงาน รวมทั้งหลักประกันจากการได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องในระดับนานาชาติด้วยหลากหลายรางวัล ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถให้บริการทางด้านหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

ธนาคารพร้อมให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ด้วยบริการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ดังนี้

 • บริการสำหรับกองทุนรวม

  ให้บริการดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ด้วยระบบงานประสิทธิภาพสูง บุคลากรคุณภาพที่พร้อมด้วยประสบการณ์ และการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง และโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกองทุน
 • บริการสำหรับกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการลงทุนของสถาบัน

  ให้บริการรับฝากทรัพย์สิน บริการงานปฏิบัติการจัดการกองทุน รวมทั้งบริการนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ด้วยระบบงานที่ทันสมัย ด้วยขั้นตอนการทำงานที่รัดกุม ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล โดย
  ทีมงานที่พร้อมให้บริการและมีประสบการณ์สูง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนและการลงทุนของท่าน
 • บริการสำหรับการออกหุ้นกู้ และพันธบัตร

  ธนาคารกรุงเทพได้รับความไว้วางใจจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริษัทและสถาบันรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่องในการให้บริการดูแล และจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการจ่ายเงินตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้ถือหลักทรัพย์ (เช่น หน่วยลงทุนกองทุนรวม หุ้นกู้ และพันธบัตร เป็นต้น)
  นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone