บริการด้านหลักทรัพย์

พร้อมให้บริการท่านด้วยระบบงานประสิทธิภาพสูง และ
การปฏิบัติงานที่แม่นยำ เชี่ยวชาญ และเชื่อถือได้ โดยบุคลากรคุณภาพที่พร้อมด้วยประสบการณ์ ในงานบริการด้านหลักทรัพย์อย่างครบวงจร

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เริ่มให้บริการรับฝากหลักทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2487 จนกระทั่งในปี 2529 ธนาคารได้จัดตั้งฝ่ายหลักทรัพย์บริการขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้บริการด้านหลักทรัพย์อย่างครบวงจรแก่นักลงทุนสถาบันจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ด้วยประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพของทีมงาน รวมทั้งหลักประกันจากการได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องในระดับนานาชาติด้วยรางวัล “ผู้รับฝากทรัพย์สินยอดเยี่ยม” จากวารสาร โกลเบิล ไฟแนนซ์ (พ.ศ. 2551 -
พ.ศ. 2556) และการจัดอันดับให้เป็น “Top-Rated” จาก Global Custodian Agent Banks in Emerging Markets Survey ซึ่งมาจากการให้คะแนนของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ (พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554) ท่านจึงมั่นใจได้ว่า เราสามารถให้บริการทางด้านหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

โดยธนาคารพร้อม และยินดีให้บริการกับลูกค้ากลุ่มต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบริการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ดังนี้

 • บริการสำหรับกองทุนรวม
  • บริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม (Mutual Fund Supervisor)

 • บริการสำหรับกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการลงทุนของสถาบัน
  • บริการรับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
  • บริการงานปฏิบัติการจัดการกองทุน (Fund Accounting)
  • บริการนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Registrar)

 • บริการสำหรับการออกหุ้นกู้ และพันธบัตร
  • บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ (Registrar)
  • บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Debenture Holders Representative)
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือYour Security Firstระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค และระบบการจัดเก็บภาพเช็คBualuang Phone
Submit